Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 15.9.2022
Ve čtvrtek 15.9.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 06.09.2022 do 15.09.2022.

Oznámení starostky obce Tchořovice o místě a době konání voleb konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Oznámení starostky obce Tchořovice o místě a době konání voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Min.doba zveřejnění od 31.08.2022 do 24.09.2022.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1051/8 v k.ú. Tchořovice
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmu pozemku parc. č. 1051/8 v k.ú. Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 25.08.2022 do 10.09.2022.

Rozpočtové opatření č. 09/2022
Rozpočtové opatření č. 09/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 22.08.2022 do 07.09.2022.

Pozvánka na 34. zasedání ZO 17.8.2022
Pozvánka na 34. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 17.8.2022 od 19:00 hodin v kanceláři OÚ
Min.doba zveřejnění od 10.08.2022 do 18.08.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 15.8.2022
V pondělí 15.8.2022 od 9:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 09.08.2022 do 15.08.2022.

Pozvánka na 33. zasedání ZO 10.8.2022
Pozvánka na 33. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 10.8.2022 od 19:00 hodin v kanceláři OÚ
Min.doba zveřejnění od 03.08.2022 do 11.08.2022.

Rozpočtové opatření č. 08/2022
Rozpočtové opatření č. 08/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 01.08.2022 do 17.08.2022.

Informace starostky obce Tchořovice o počtu a sídlech volebních okrsků ze dne 29.7.2022
Informace starostky obce Tchořovice o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Min.doba zveřejnění od 29.07.2022 do 24.09.2022.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 20.07.2022 do 05.08.2022.

Oznámení od obce Tchořovice - zjišťování průběhu hranic pozemků od 22.8.2022
V katastrálním území Blatná a navazujících částech sousedících k.ú. Bezdědovice, Blatenka, Buzice, Skaličany a Tchořovice byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav
Min.doba zveřejnění od 20.07.2022 do 20.08.2022.

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Tchořovice na volební období 2022 - 2026
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Tchořovice na volební období 2022 - 2026
Min.doba zveřejnění od 14.07.2022 do 24.09.2022.

Potřebný počet podpisů na petici pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Potřebný počet podpisů na petici pro volby do zastupitelstev obcí
Min.doba zveřejnění od 14.07.2022 do 24.09.2022.

Rozhodnutí prezidenta ČR o vyhlášení voleb do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022
Rozhodnutí prezidenta ČR o vyhlášení voleb do Zastupitelstev obcí ze dne 5.4.2022
Min.doba zveřejnění od 14.07.2022 do 24.09.2022.

Rozpočtové opatření č. 07/2022
Rozpočtové opatření č. 07/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 13.07.2022 do 29.07.2022.

Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy ze dne 18.5.2022
Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy
Min.doba zveřejnění od 30.06.2022 do 16.07.2022.

Rozpočtové opatření č. 06/2022
Rozpočtové opatření č. 06/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 23.06.2022 do 09.07.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 10228/2022
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecní povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spis.zn.: MUBL 9385/2022/OD
Min.doba zveřejnění od 17.06.2022 do 03.07.2022.

Opatření obecné povahy od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 10162/2022
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 15.06.2022 do 01.07.2022.

Rozpočtové opatření č. 05/2022
Rozpočtové opatření č. 05/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 10.06.2022 do 26.06.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 16.6.2022
Ve čtvrtek 16.6.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 08.06.2022 do 16.06.2022.

Pozvánka na 32. zasedání ZO 10.6.2022
Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 10.6.2022 od 19:00 hodin v kanceláři OÚ
Min.doba zveřejnění od 03.06.2022 do 11.06.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 9109/2022
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MUBL 8849/2022/OD
Min.doba zveřejnění od 31.05.2022 do 16.06.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 65695/2022
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Opatření obecné povahy sp.zn.: ODSH 65038/2022/pelu1 SO
Min.doba zveřejnění od 30.05.2022 do 15.06.2022.

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2021
Návrh závěrečného účtu a Zpráva o přezkumu hospodaření SMOOS za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 27.05.2022 do 21.06.2022.

Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2021
Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 27.05.2022 do 29.06.2022.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV- 75273-12/ODK-2022
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly vydává Rozhodnutí o pozastavení účinnosti čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Min.doba zveřejnění od 18.05.2022 do 02.06.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 19.5.2022
Ve čtvrtek 19.5.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 10.05.2022 do 19.05.2022.

Rozpočtové opatření č. 04/2022
Rozpočtové opatření č. 04/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 25.05.2022.

Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 7.4.2022
Ekomonitor rozbor č. 3865/22
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 25.05.2022.