Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Veřejná vyhláška č.j.: KUJCK 20091/2016
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu „I/20 Tchořovice - Blatná“.
Min.doba zveřejnění od 09.02.2016 do 26.02.2016.

Pozvánka na 15. zasedání ZO
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 28.01.2016.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j: 155/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016- MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016.
Min.doba zveřejnění od 13.01.2016 do 29.01.2016.

Rozpočet obce na rok 2016
Schváleno na ZO dne 4.12.2015
Min.doba zveřejnění od 07.01.2016 do 23.01.2016.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeský kraj č. j.: KUJCK 86772/2015/ODSH
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o zahájení stavebního řízení
spis. zn.: ODSH 65943/2015/evnov
Min.doba zveřejnění od 06.01.2016 do 22.01.2016.

Smlouva o dodávce vody
Smlouva o dodávce vody mezi vlastníkem, provozovatelem a odběratelem.
Min.doba zveřejnění od 29.12.2015 do 14.01.2016.

Reklamační řád - vodovod
Reklamační řád - Obec Tchořovice, vodovod.
Min.doba zveřejnění od 29.12.2015 do 14.01.2016.

Oznámení odběratelům vody z obecního vodovodu
Obec Tchořovice vydává oznámení odběratelům vody z obecního vodovodu
Min.doba zveřejnění od 29.12.2015 do 14.01.2016.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 10911 / 15
Protokol č. 10911 / 15 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 11.11.2015 - 24.11.2015.
Min.doba zveřejnění od 11.12.2015 do 27.12.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na prosinec 2015
Ve čtvrtek 17. prosince 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 07.12.2015 do 17.12.2015.

Pozvánka na 14. zasedání ZO
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 14. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 07.12.2015 do 14.12.2015.

Pozvánka na 13. zasedání ZO
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 4. prosince 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2015 do 04.12.2015.

Návrh rozpočtu obce Tchořovice 2016
Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2016
Min.doba zveřejnění od 19.11.2015 do 04.12.2015.

SMOOS Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2015 do 21.11.2015.

Záměr nakládání s majetkem - listopad 2015
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Obec Tchořovice záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 02.11.2015 do 18.11.2015.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 9610 / 15
Protokol č. 9610 / 15 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 16.9.2015 - 30.9.2015.
Min.doba zveřejnění od 30.10.2015 do 15.11.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na listopad 2015
Ve čtvrtek 5.listopadu 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 26.10.2015 do 05.11.2015.

Návrh rozpočtu SOB 2016
Návrh rozpočtu Svazek obcí Blatenska na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2015 do 08.11.2015.

Pozvánka na 12. zasedání ZO
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 30. října 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2015 do 30.10.2015.

Pozvánka na 11. zasedání ZO
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 2. října 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2015 do 02.10.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na září 2015
Ve čtvrtek 24. září 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 24.09.2015.

Usnesení od MěÚ Blatná č. j.: MUBL 8803/2015
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Usnesení - zastavení řízení
spis. zn.: OVÚP/13148/2014/HM
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 03.10.2015.

Prodloužení chodníku podél I/20 ve Tchořovicích I. etapa
Výzva k podání nabídky v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2015 do 03.09.2015.

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2015 ze dne 17. 8. 2015 o vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - srpen 2015
Vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru hejtmanem Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 18.08.2015 do 02.09.2015.

Pozvánka na 10. zasedání ZO
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 25. srpna 2015 v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 18.08.2015 do 25.08.2015.

Směrnice pro nájem bytů ve vlastnictví obce Tchořovice - červenec 2015
Směrnice pro nájem bytů ve vlastnictví obce Tchořovice – rekonstrukce domu č.p. 77
Min.doba zveřejnění od 31.07.2015 do 16.08.2015.

Pronájem volného bytu - červenec 2015
Obec Tchořovice vyhlašuje nájem bytu pro příjmově vymezené osoby.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2015 do 14.08.2015.

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU na dobu od 13.00 hod. 24. 07. 2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.
Min.doba zveřejnění od 24.07.2015 do 17.08.2015.

Pozvánka na 9. zasedání ZO
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 28. července 2015 v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 21.07.2015 do 28.07.2015.

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Dokumenty v souvislosti s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 20.08.2015.