Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Záměr uzavřít Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech č.j. 2020/482/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Záměr uzavřít Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech
Min.doba zveřejnění od 04.09.2020 do 21.09.2020.

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 11.9.2020
První zasedání OVK pro volební okrsek č. 1 v Obci Tchořovice pro konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhne v pátek 11. září 2020 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Tchořovicích.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2020 do 03.10.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - září 2020
Ve čtvrtek 10.9.2020 od 9:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 03.09.2020 do 11.09.2020.

Rozpočtové opatření č. 9/2020
Rozpočtové opatření č. 9/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 31.08.2020 do 16.09.2020.

Mimořádné opatření MZ ČR platné od 1.9.2020 na území ČR
Mimořádné opatření MZ ČR včetně informačních letáků
Min.doba zveřejnění od 27.08.2020 do 30.09.2020.

Nařízení mimořádného opatření KHS JK č.j.: KHSJC 24392/2020/USC
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 2/2020 ze dne 17. srpna 2020
Min.doba zveřejnění od 18.08.2020 do 03.09.2020.

Informace starostky obce Tchořovice ze dne 13 . srpna 2020 o počtu a sídlech volebních okrsků
Informace starostky obce Tchořovice ze dne 13 . srpna 2020 o počtu a sídlech volebních okrsků
Min.doba zveřejnění od 13.08.2020 do 03.10.2020.

Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 13.08.2020 do 29.08.2020.

Pozvánka na 19. zasedání ZO 23.6.2020
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 13.8.2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 06.08.2020 do 14.08.2020.

Informace k volbám do Zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu 2020
Informace k volbám do Zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu 2020 konaných ve dnech ve dnech 2. a 3. října 2020
Min.doba zveřejnění od 04.08.2020 do 03.10.2020.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu ČR a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu České republiky a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Min.doba zveřejnění od 04.08.2020 do 03.10.2020.

Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 03.08.2020 do 19.08.2020.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 93610/2020
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy sp. zn.: ODSH 88605/2020/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 14.08.2020.

Nařízení mimořádného opatření KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27.7.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 13.08.2020.

Záměr směnit část pozemku parc. č. 1522 v k.ú. Tchořovice č.j.: 2010/369/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr směnit část pozemku
Min.doba zveřejnění od 14.07.2020 do 31.07.2020.

Záměr uzavřít Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech č.j.: 2020/370/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Záměr uzavřít Dodatek č. 8
Min.doba zveřejnění od 14.07.2020 do 31.07.2020.

Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 14.07.2020 do 30.07.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 6340/20
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 2.6.2020
Min.doba zveřejnění od 03.07.2020 do 19.07.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 6339/20
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 2.6.2020
Min.doba zveřejnění od 03.07.2020 do 19.07.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 6338/20
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 2.6.2020
Min.doba zveřejnění od 03.07.2020 do 19.07.2020.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2019
Závěrečný účet byl schválen Valnou hromadou SMOOS dne 30.6.2020
Min.doba zveřejnění od 03.07.2020 do 30.06.2021.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019 včetně povinných příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2020 do 01.07.2021.

Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2019
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2019 včetně povinných příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2020 do 30.06.2021.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 76879/2020
Krajský úřad - Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici i. Třídy sp. zn.: ODSH 53266/2020/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 19.06.2020 do 05.07.2020.

Pozvánka na 18. zasedání ZO 23.6.2020
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 23.6.2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2020 do 24.06.2020.

Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SMOOS
Min.doba zveřejnění od 13.06.2020 do 29.06.2020.

Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 05.06.2020 do 21.06.2020.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 66414/2020
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: ODSH 65560/2020/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 04.06.2020 do 20.06.2020.

Záměr směnit část pozemku parc. č. 1509/1 č.j.: 2010/293/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr směnit část pozemku
Min.doba zveřejnění od 04.06.2020 do 21.06.2020.