Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Záměr 2/2021 - výpůjčka č.j.: 2021/124/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr výpůjčky
Min.doba zveřejnění od 25.02.2021 do 12.03.2021.

Výroční zpráva o poskytování informací 2020
Výroční zpráva Obce Tchořovice za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Min.doba zveřejnění od 25.02.2021 do 00.00.0000.

Změny č. 1 ÚP Tchořovice - nabytí účinnosti ze dne 24.2.2021
Změny č. 1 ÚP Tchořovice včetně přiložených dokumentů a veřejné vyhlášky
Min.doba zveřejnění od 24.02.2021 do 12.03.2021.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje - č.j.: KUJCK 19960/2021
Krajský úřad – Jihočeský kraj oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní rezervaci Hořejší rybník na období 2021 – 2030 sp. zn.: OZZL 19960/2021/sama
Min.doba zveřejnění od 17.02.2021 do 05.03.2021.

Rozpočtové opatření č. 01/2021
Rozpočtové opatření č. 01/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 11.02.2021 do 27.02.2021.

Pozvánka na 22. zasedání ZO 12.2.2021
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 12. února 2021 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
Min.doba zveřejnění od 04.02.2021 do 12.02.2021.

Usnesení vlády č. 31 - 33 ze dne 28.1.2021
Usnesení vlády v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru ze dne 28.1.2021
Min.doba zveřejnění od 29.01.2021 do 14.02.2021.

Usnesení vlády č. 16 a 17 ze dne 18.1.2021
Usnesení vlády v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2
Min.doba zveřejnění od 19.01.2021 do 04.02.2021.

Rozpočtové opatření č. 15/2020
Rozpočtové opatření č. 15/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 14.01.2021 do 30.01.2021.

Kalkulace cen pro vodné rok 2020, 2021
Kalkulace cen pro vodné rok 2020, 2021 pro Obec Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 07.01.2021 do 23.01.2021.

Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného pro rok 2021
Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného od 1.1.2021
Min.doba zveřejnění od 07.01.2021 do 23.01.2021.

Schválený rozpočet na r. 2021 pro obec Tchořovice
Schválený rozpočet na rok 2021 pro obec Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 05.01.2021 do 21.01.2021.

Schválený středbědobý výhled rozpočtu obce Tchořovice na období 2022-2023
Schválený středbědobý výhled rozpočtu obce Tchořovice na období 2022-2023
Min.doba zveřejnění od 05.01.2021 do 21.01.2021.

Schválený rozpočet DSO SMOOS za rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2025
Rozpočet DSO SMOOS za rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2025 byl schválen VH SMOOS dne 15.12.2020
Min.doba zveřejnění od 30.12.2020 do 15.01.2021.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2022 - 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2022 - 2024
Min.doba zveřejnění od 23.12.2020 do 31.12.2021.

Schválený rozpočet SOB na rok 2021
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 23.12.2020 do 31.12.2021.

Rozpočtové opatření č. 14/2020
Rozpočtové opatření č. 14/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 17.12.2020 do 02.01.2021.

Protokoly o zkoušce pitné vody ze dne 19.11.2020
Protokoly o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 13411/20 a 13412/20
Min.doba zveřejnění od 14.12.2020 do 30.12.2020.

Pozvánka na 21. zasedání ZO 17.12.2020
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 17.12.2020 od 18:00 hodin vkanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 18.12.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 17.12.2020
Ve čtvrtek 17.12.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 17.12.2020.

Rozpočtové opatření č. 13/2020
Rozpočtové opatření č. 13/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 04.12.2020 do 31.12.2020.

Usnesení vlády č. 498 - 500 ze dne 30.11.2020
Částka Sbírky zákonů č. 204/2020
Min.doba zveřejnění od 01.12.2020 do 12.12.2020.

Návrh středbědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2022-2025
Návrh středbědobého výhledu rozpočtu SMOOS
Min.doba zveřejnění od 30.11.2020 do 15.12.2020.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2021
Návrh rozpočtu SMOOS
Min.doba zveřejnění od 30.11.2020 do 15.12.2020.

Plán rozvoje DSO SMOOS na období 2021 - 2025
Plán rozvoje DSO SMOOS
Min.doba zveřejnění od 30.11.2020 do 15.12.2020.

Návrh rozpočtu na r. 2021 pro obec Tchořovice
Návrh rozpočtu na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 28.11.2020 do 18.12.2020.

Návrh středbědobého výhledu rozpočtu obce Tchořovice na období 2022-2023
Návrh středbědobého výhledu rozpočtu obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 28.11.2020 do 18.12.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 3.12.2020
Ve čtvrtek 3.12.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 25.11.2020 do 03.12.2020.

Usnesení vlády č. 471 - 478 ze dne 20.11.2020
Usnesení vlády ze dne 20.11.2020 o prodloužení nouzového stavu a dalších krizových opatření
Min.doba zveřejnění od 23.11.2020 do 12.12.2020.

Záměr pronájmu parc. č. 2161
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu pozemku pozemku
Min.doba zveřejnění od 09.11.2020 do 24.11.2020.