Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 4822/2021
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost sp.zn.: OVÚP/6608/2020/LR
Min.doba zveřejnění od 07.04.2021 do 23.04.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 4838/2021
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost sp.zn.: OVÚP/12373/2020/KK
Min.doba zveřejnění od 07.04.2021 do 23.04.2021.

Skutečné náklady provozu vodovodu Tchořovice v roce 2020 a kalkulace pro rok 2021
Skutečné náklady provozu vodovodu Tchořovice v roce 2020 a kalkulace pro rok 2021
Min.doba zveřejnění od 07.04.2021 do 23.04.2021.

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst - 2021
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
Min.doba zveřejnění od 06.04.2021 do 11.05.2021.

Pozvánka na 23. zasedání ZO 9.4.2021
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 9. dubna 2021 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
Min.doba zveřejnění od 02.04.2021 do 10.04.2021.

Rozpočtové opatření č. 02/2021
Rozpočtové opatření č. 02/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 29.03.2021 do 14.04.2021.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/035764-C
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 18.03.2021 do 03.04.2021.

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele ze dne 18.3.2021
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
Min.doba zveřejnění od 18.03.2021 do 03.04.2021.

Záměr prodeje vozidla Ford Tranzit č.j.: 2021/151 /TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Záměr prodeje vozidla Ford Tranzit 350L 2.0 D 74 kW
Min.doba zveřejnění od 15.03.2021 do 06.04.2021.

Záměr 2/2021 - výpůjčka č.j.: 2021/124/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr výpůjčky
Min.doba zveřejnění od 25.02.2021 do 12.03.2021.

Výroční zpráva o poskytování informací 2020
Výroční zpráva Obce Tchořovice za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Min.doba zveřejnění od 25.02.2021 do 00.00.0000.

Změny č. 1 ÚP Tchořovice - nabytí účinnosti ze dne 24.2.2021
Změny č. 1 ÚP Tchořovice včetně přiložených dokumentů a veřejné vyhlášky
Min.doba zveřejnění od 24.02.2021 do 12.03.2021.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje - č.j.: KUJCK 19960/2021
Krajský úřad – Jihočeský kraj oznamuje možnost seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní rezervaci Hořejší rybník na období 2021 – 2030 sp. zn.: OZZL 19960/2021/sama
Min.doba zveřejnění od 17.02.2021 do 05.03.2021.

Rozpočtové opatření č. 01/2021
Rozpočtové opatření č. 01/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 11.02.2021 do 27.02.2021.

Pozvánka na 22. zasedání ZO 12.2.2021
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 12. února 2021 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
Min.doba zveřejnění od 04.02.2021 do 12.02.2021.

Usnesení vlády č. 31 - 33 ze dne 28.1.2021
Usnesení vlády v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru ze dne 28.1.2021
Min.doba zveřejnění od 29.01.2021 do 14.02.2021.

Usnesení vlády č. 16 a 17 ze dne 18.1.2021
Usnesení vlády v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2
Min.doba zveřejnění od 19.01.2021 do 04.02.2021.

Rozpočtové opatření č. 15/2020
Rozpočtové opatření č. 15/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 14.01.2021 do 30.01.2021.

Kalkulace cen pro vodné rok 2020, 2021
Kalkulace cen pro vodné rok 2020, 2021 pro Obec Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 07.01.2021 do 23.01.2021.

Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného pro rok 2021
Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného od 1.1.2021
Min.doba zveřejnění od 07.01.2021 do 23.01.2021.

Schválený rozpočet na r. 2021 pro obec Tchořovice
Schválený rozpočet na rok 2021 pro obec Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 05.01.2021 do 21.01.2021.

Schválený středbědobý výhled rozpočtu obce Tchořovice na období 2022-2023
Schválený středbědobý výhled rozpočtu obce Tchořovice na období 2022-2023
Min.doba zveřejnění od 05.01.2021 do 21.01.2021.

Schválený rozpočet DSO SMOOS za rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2025
Rozpočet DSO SMOOS za rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2025 byl schválen VH SMOOS dne 15.12.2020
Min.doba zveřejnění od 30.12.2020 do 15.01.2021.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2022 - 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2022 - 2024
Min.doba zveřejnění od 23.12.2020 do 31.12.2021.

Schválený rozpočet SOB na rok 2021
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 23.12.2020 do 31.12.2021.

Rozpočtové opatření č. 14/2020
Rozpočtové opatření č. 14/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 17.12.2020 do 02.01.2021.

Protokoly o zkoušce pitné vody ze dne 19.11.2020
Protokoly o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 13411/20 a 13412/20
Min.doba zveřejnění od 14.12.2020 do 30.12.2020.

Pozvánka na 21. zasedání ZO 17.12.2020
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 17.12.2020 od 18:00 hodin vkanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 18.12.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 17.12.2020
Ve čtvrtek 17.12.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 10.12.2020 do 17.12.2020.

Rozpočtové opatření č. 13/2020
Rozpočtové opatření č. 13/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 04.12.2020 do 31.12.2020.