Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Rozpočtový výhled Obce Tchořovice 2017 - 2020
Schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice dne 19.12.2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2016
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Rozvaha za rok 2016
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Veřejná vyhláška od FÚ č. j.: 1103364/17/2200-11460-301165
FÚ pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 29.05.2017.

Pozvánka na 28. zasedání ZO 21.4.2017
Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 21. dubna 2017 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2017 do 21.04.2017.

Poradenská a informační služba České obchodní inspekce v Blatné - květen 2017
Česká obchodní inspekce zahájí ve středu 10. května 2017 od 13. do 14.30 hod. bezplatnou poradenskou a informační službu pro občany.
Min.doba zveřejnění od 12.04.2017 do 11.05.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 3546/2017
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává OOP - Veřejnou vyhlášku "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"
Min.doba zveřejnění od 07.04.2017 do 23.04.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 3162/2017
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává OOP - Veřejnou vyhlášku "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"
Min.doba zveřejnění od 07.04.2017 do 23.04.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 1002 / 2017
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává OOP - Veřejnou vyhlášku "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"
Min.doba zveřejnění od 07.04.2017 do 23.04.2017.

Kalkulace vodného za rok 2016
Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2017 do 30.04.2017.

Veřejná vyhláška č.j.: KUJCK 37346/2017
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2017 do 30.06.2017.

Schválený rozpočet SMOOS na rok 2017
Schválený rozpočet Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 21.03.2017 do 31.12.2017.

Veřejná vyhláška - OOP od MěÚ Blatná zn.: MUBL 12563/2016
Městský úřad Blatná, odbor dopravy zveřejňuje Opatření obecné povahy - Veřejnou vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 17.03.2017 do 02.04.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/032756-C
KVS ukončuje opatření vyhlášená nařízením SVS č.j. SVS/2017/017649-C a č. j.: SVS/2017/029248-C a zrušuje Nařízení SVS č.j. SVS/2017/017649-C a č.j. SVS/2017/029248-C
Min.doba zveřejnění od 14.03.2017 do 30.03.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 2447/2017
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává OOP - Veřejnou vyhlášku "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"
Min.doba zveřejnění od 14.03.2017 do 30.03.2017.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje 23. března 2017
Ve čtvrtek 23. března 2017 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 13.03.2017 do 23.03.2017.

Pozvánka na 27. zasedání ZO
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 17. března 2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 10.03.2017 do 17.03.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/032737-C
Krajská veterinární správa ukončuje ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu vyhlášená nařízením SVS č.j. SVS/2017/012675-C a č. j.: SVS/2017/027946-C
Min.doba zveřejnění od 10.03.2017 do 26.03.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/029248-C
Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/017649-C ze dne 06.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 03.03.2017 do 30.03.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/027946-C
Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/012675-C ze dne 26.01.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 02.03.2017 do 26.03.2017.

Rozpočet obce na rok 2017
Schváleno na ZO dne 19.12.2016
Min.doba zveřejnění od 02.03.2017 do 19.03.2017.

Výroční zpráva o poskytování informací 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 28.02.2017 do 16.03.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 1709/2017
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává OOP - Veřejnou vyhlášku "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích"
Min.doba zveřejnění od 22.02.2017 do 10.03.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 1002/2017
MěÚ Blatná, odbor dopravy zveřejňuje návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (OOP)
Min.doba zveřejnění od 15.02.2017 do 03.03.2017.

Pozvánka na 26. zasedání ZO
Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 17. února 2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 09.02.2017 do 17.02.2017.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje 16. února 2017
Ve čtvrtek 16. února 2017 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 08.02.2017 do 16.02.2017.

Záměr nakládání s majetkem - leden 2017
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Obec Tchořovice záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 31.01.2017 do 16.02.2017.