Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Závěrečný účet SMOOS za r. 2015
Závěrečný účet Svazeku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 27.05.2016 do 12.06.2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za r. 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 27.05.2016 do 12.06.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje 19. května 2016
Ve čtvrtek 19. května 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 11.05.2016 do 19.05.2016.

Závěrečný účet SOB, výsledek přezkumu hospodaření a související dokumenty 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska, FIN, Hodnotící zpráva a Komentář k hodnotící zprávě.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2016 do 18.05.2016.

Veřejná vyhláška č.j.: 1036399/16/2200-11460-301165
Daň z nemovitých věcí na rok 2016
Min.doba zveřejnění od 29.04.2016 do 30.05.2016.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 2934/16
Protokol č. 2934/16 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 30.3.2016 - 8.4.2016.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2016 do 12.05.2016.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 2935/16
Protokol č. 2935/16 o zkoušce surové vody pro obec Tchořovice ze dne 30.3.2016 - 11.4.2016.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2016 do 12.05.2016.

Pozvánka na 17. zasedání ZO
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 2.května 2016 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2016 do 02.05.2016.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 51968/2016
KÚ Jihočeského kraje zveřejňuje návrh Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje JK ve znění Aktualizace č. 3
spis. zn.: OREG/89469/2015/dare/18
Min.doba zveřejnění od 22.04.2016 do 22.05.2016.

Výroční zpráva o poskytování informací 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 22.04.2016 do 08.05.2016.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 3529/2016
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2016 do 03.05.2016.

Závěrečný účet za rok 2015
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Rozvaha za rok 2015
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2015
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2015
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2015
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 14.04.2016 do 14.05.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na duben 2016
Ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2016 do 07.04.2016.

Dražební vyhláška č. j.: 26216
Dražební vyhláška o konání elektronické dražby dobrovolné
Min.doba zveřejnění od 08.03.2016 do 11.04.2016.

Pozvánka na 16. zasedání ZO
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 4. března 2016 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2016 do 04.03.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na únor 2016
Ve čtvrtek 25. února 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 18.02.2016 do 25.02.2016.

Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška zn.: MUBL 1245 / 2016
MěÚ Blatná, odbor dopravy stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Min.doba zveřejnění od 18.02.2016 do 23.02.2016.

Veřejná vyhláška č.j.: KUJCK 20091/2016
Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu „I/20 Tchořovice - Blatná“.
Min.doba zveřejnění od 09.02.2016 do 26.02.2016.

Pozvánka na 15. zasedání ZO
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2016 do 28.01.2016.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j: 155/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016- MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016.
Min.doba zveřejnění od 13.01.2016 do 29.01.2016.

Rozpočet obce na rok 2016
Schváleno na ZO dne 4.12.2015
Min.doba zveřejnění od 07.01.2016 do 23.01.2016.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeský kraj č. j.: KUJCK 86772/2015/ODSH
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o zahájení stavebního řízení
spis. zn.: ODSH 65943/2015/evnov
Min.doba zveřejnění od 06.01.2016 do 22.01.2016.

Smlouva o dodávce vody
Smlouva o dodávce vody mezi vlastníkem, provozovatelem a odběratelem.
Min.doba zveřejnění od 29.12.2015 do 14.01.2016.

Reklamační řád - vodovod
Reklamační řád - Obec Tchořovice, vodovod.
Min.doba zveřejnění od 29.12.2015 do 14.01.2016.

Oznámení odběratelům vody z obecního vodovodu
Obec Tchořovice vydává oznámení odběratelům vody z obecního vodovodu
Min.doba zveřejnění od 29.12.2015 do 14.01.2016.