Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 31.3.2022
Ve čtvrtek 31.3.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 22.03.2022 do 31.03.2022.

Rozpočtové opatření č. 02/2022
Rozpočtové opatření č. 02/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 07.03.2022 do 23.03.2022.

Výroční zpráva o poskytování informací 2021
Výroční zpráva Obce Tchořovice za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Min.doba zveřejnění od 24.02.2022 do 12.03.2022.

Rozpočtové opatření č. 01/2022
Rozpočtové opatření č. 01/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 11.02.2022 do 27.02.2022.

Rozpočet na rok 2022 po úpravě čísla položky dle vyhlášky MF
Rozpočet obce Tchořovice na rok 2022 po úpravě čísla položky dle vyhlášky MF
Min.doba zveřejnění od 09.02.2022 do 25.02.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/019456-C
KVS ukončuje ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 605247 - Blatná
Min.doba zveřejnění od 09.02.2022 do 25.02.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/019606-C
KVS ukončuje ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 636533 Hajany u Blatné
Min.doba zveřejnění od 09.02.2022 do 25.02.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-70004/2021-15121
Ministerstvo zemědělství vydává Veřejnou vyhlášku a opatření obecné povahy o vydání národního plánu povodí Labe
Min.doba zveřejnění od 07.02.2022 do 23.02.2022.

Pozvánka na 30. zasedání ZO 11.2.2022
Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 11.2.2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Min.doba zveřejnění od 03.02.2022 do 12.02.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/014650-C
Změna mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 605247 - Blatná (okres Strakonice).
Min.doba zveřejnění od 01.02.2022 do 17.02.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/014633-C
Změna mimořádných veterinárních opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 636533 – Hajany u Blatné (okres Strakonice).
Min.doba zveřejnění od 01.02.2022 do 17.02.2022.

Záměr pronájmu pozemku parc. č. st. 2161
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmu pozemku parc. č. st. 2161 v k.ú. Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 14.01.2022 do 30.01.2022.

Rozpočtové opatření č. 16/2021
Rozpočtové opatření č. 16/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 10.01.2022 do 26.01.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/003497-C
Krajská veterinární správa vydává mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 06.01.2022 do 06.02.2022.

Veřejná vyhláška od OÚ Tchořovice č.j.: 2021/795/TCH
Obecní úřad Tchořovice vydává Veřejnou vyhlášku - Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu nebo sídla
Min.doba zveřejnění od 30.12.2021 do 17.01.2022.

Veřejná vyhláška od OÚ Tchořovice č.j.: 2021/791/TCH
Obecní úřad Tchořovice vydává Veřejnou vyhlášku - Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou osobě neznámého pobytu nebo sídla
Min.doba zveřejnění od 29.12.2021 do 14.01.2022.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Tchořovice na období 2023 – 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 29.12.2021 do 14.01.2022.

Schválený rozpočet obce Tchořovice na rok 2022
Schválený rozpočet obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 29.12.2021 do 14.01.2022.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/158372-C
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 17.12.2021 do 17.01.2022.

Kalkulace cen pro vodné rok 2021, 2022 pro obec Tchořovice
Kalkulace cen pro vodné
Min.doba zveřejnění od 16.12.2021 do 01.01.2022.

Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 16.11.2021
Ekomonitor rozbor č. 13473/21
Min.doba zveřejnění od 16.12.2021 do 01.01.2022.

Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 16.11.2021
Ekomonitor rozbor č. 13472/21
Min.doba zveřejnění od 16.12.2021 do 01.01.2022.

Rozpočtové opatření č. 15/2021
Rozpočtové opatření č. 15/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 29.12.2021.

Schválený rozpočet SOB na rok 2022
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 31.01.2023.

Rozpočtové opatření č. 14/2021
Rozpočtové opatření č. 14/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 08.12.2021 do 24.12.2021.

Pozvánka na 29. zasedání ZO 14.12.2021
Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 14.12.2021 od 18:00 hodin v zasedací místnosti
Min.doba zveřejnění od 07.12.2021 do 15.12.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 16.12.2021
Ve čtvrtek 16.12.2021 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 07.12.2021 do 16.12.2021.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/144958-G
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy, tzv. „ptačí chřipky“) na území ČR
Min.doba zveřejnění od 27.11.2021 do 17.12.2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tchořovice na období 2023 – 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 26.11.2021 do 17.12.2021.

Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2022
Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2022 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 26.11.2021 do 17.12.2021.