Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Rozpočtové opatření č. 07/2022
Rozpočtové opatření č. 07/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 13.07.2022 do 29.07.2022.

Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy ze dne 18.5.2022
Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy
Min.doba zveřejnění od 30.06.2022 do 16.07.2022.

Rozpočtové opatření č. 06/2022
Rozpočtové opatření č. 06/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 23.06.2022 do 09.07.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 10228/2022
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecní povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spis.zn.: MUBL 9385/2022/OD
Min.doba zveřejnění od 17.06.2022 do 03.07.2022.

Opatření obecné povahy od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 10162/2022
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 15.06.2022 do 01.07.2022.

Rozpočtové opatření č. 05/2022
Rozpočtové opatření č. 05/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 10.06.2022 do 26.06.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 16.6.2022
Ve čtvrtek 16.6.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 08.06.2022 do 16.06.2022.

Pozvánka na 32. zasedání ZO 10.6.2022
Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 10.6.2022 od 19:00 hodin v kanceláři OÚ
Min.doba zveřejnění od 03.06.2022 do 11.06.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 9109/2022
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MUBL 8849/2022/OD
Min.doba zveřejnění od 31.05.2022 do 16.06.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 65695/2022
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Opatření obecné povahy sp.zn.: ODSH 65038/2022/pelu1 SO
Min.doba zveřejnění od 30.05.2022 do 15.06.2022.

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2021
Návrh závěrečného účtu a Zpráva o přezkumu hospodaření SMOOS za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 27.05.2022 do 21.06.2022.

Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2021
Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 27.05.2022 do 29.06.2022.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV- 75273-12/ODK-2022
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly vydává Rozhodnutí o pozastavení účinnosti čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Min.doba zveřejnění od 18.05.2022 do 02.06.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 19.5.2022
Ve čtvrtek 19.5.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 10.05.2022 do 19.05.2022.

Rozpočtové opatření č. 04/2022
Rozpočtové opatření č. 04/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 25.05.2022.

Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 7.4.2022
Ekomonitor rozbor č. 3865/22
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 25.05.2022.

Protokol o zkoušce surové vody z vodárny ze dne 7.4.2022
Ekomonitor rozbor č. 3866/22
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 25.05.2022.

Schválený závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2021
Závěrečný účet 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2021, Rozvaha 2021, Výkaz zisku a ztráty 2021, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2021
Min.doba zveřejnění od 03.05.2022 do 03.06.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 6620/2022
Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Tchořovice a Zpráva o uplatnění územního plánu Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 26.04.2022 do 27.05.2022.

Veřejná vyhláška č.j.: 981155/22/2200-11460-304688
Daň z nemovitých věcí na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 26.04.2022 do 26.05.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 21.4.2022
Ve čtvrtek 21.4.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 11.04.2022 do 21.04.2022.

Pozvánka na 31. zasedání ZO 12.4.2022
Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 12.4.2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti
Min.doba zveřejnění od 05.04.2022 do 13.04.2022.

Rozpočtové opatření č. 03/2022
Rozpočtové opatření č. 03/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 04.04.2022 do 20.04.2022.

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022
Rozhodnutí hejtmana č. 2/2022 o vyhlášení konce období nebezpečí vzniku požárů
Min.doba zveřejnění od 01.04.2022 do 17.04.2022.

Návrh závěrečného účtu obce Tchořovice za rok 2021
Návrh závěrečného účtu 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2021, Rozvaha 2021, Výkaz zisku a ztráty 2021, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2021
Min.doba zveřejnění od 24.03.2022 do 12.04.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 31.3.2022
Ve čtvrtek 31.3.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 22.03.2022 do 31.03.2022.

Rozpočtové opatření č. 02/2022
Rozpočtové opatření č. 02/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 07.03.2022 do 23.03.2022.

Výroční zpráva o poskytování informací 2021
Výroční zpráva Obce Tchořovice za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Min.doba zveřejnění od 24.02.2022 do 12.03.2022.

Rozpočtové opatření č. 01/2022
Rozpočtové opatření č. 01/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 11.02.2022 do 27.02.2022.

Rozpočet na rok 2022 po úpravě čísla položky dle vyhlášky MF
Rozpočet obce Tchořovice na rok 2022 po úpravě čísla položky dle vyhlášky MF
Min.doba zveřejnění od 09.02.2022 do 25.02.2022.