Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021(archiv dokumentů)

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Vyvěšeno na úřední desku: 20.07.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.08.2022