Územní plán

Informace související s Územním plánem obce Tchořovice.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 6620/2022
Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Tchořovice a Zpráva o uplatnění územního plánu Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 26.04.2022 do 27.05.2022.

Změny č. 1 ÚP Tchořovice - nabytí účinnosti ze dne 24.2.2021
Změny č. 1 ÚP Tchořovice včetně přiložených dokumentů a veřejné vyhlášky
Min.doba zveřejnění od 24.02.2021 do 12.03.2021.

Změna č. 1 ÚP Tchořovice ze dne 7.9.2020
Textová část změny č.1 ÚP a přílohy ke změnán ÚP
Min.doba zveřejnění od 07.09.2020 do 14.10.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 12954/2020
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Tchořovice spis. zn.: OVÚP/1655/2018/VP
Min.doba zveřejnění od 07.09.2020 do 14.10.2020.

Změna č. 1 územního plánu Tchořovice ze dne 1.2.2020
Změna č. 1 územního plánu Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 05.02.2020 do 18.03.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 1825/2020
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o zahájení řízení vydání změny č. 1 ÚP Tchořovice spis. zn.: OVÚP/1655/2018/VP
Min.doba zveřejnění od 05.02.2020 do 18.03.2020.

Územní plán obce Tchořovice 2014
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování zveřejnil Územní plán obce Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2014 do 29.12.2014.

Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Tchořovice a data konání veřejného projednání - 2014
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Tchořovice a data konání veřejného projednání
č.j.: MUBL 7837/2014
spis. zn.: 07/7654/2011/KS.
Min.doba zveřejnění od 28.07.2014 do 10.09.2014.