Právní předpisy

Vydané předpisy, vyhlášky, směrnice a informace o zpracování osobních údajů.

  • Obecně závazné vyhlášky jsou vydávány v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Jednací řád ZO je vydáván v souladu s § 96 zákona o obcích

 

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice o místním poplatku ze psů č. 1/2023
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 1/2023 o místním poplatku ze psů
Min.doba zveřejnění od 27.12.2023 do 12.01.2024.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice o místním poplatku z pobytu č. 4/2023
Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 obce Tchořovice o místním poplatku z pobytu
Min.doba zveřejnění od 27.12.2023 do 12.01.2024.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice o místním poplatku ze vstupného č. 3/2023
Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 obce Tchořovice o místním poplatku ze vstupného
Min.doba zveřejnění od 27.12.2023 do 12.01.2024.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č. 1/2023
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2023 Tchořovice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Min.doba zveřejnění od 27.12.2023 do 12.01.2024.

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Min.doba zveřejnění od 12.11.2021 do 29.11.2021.

OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Min.doba zveřejnění od 15.06.2021 do 01.07.2021.

Změna pověřence na ochranu osobních údajů od 1.1.2020
Základní informace o Pověřenci pro ochranu osobních údajů od 1.1.2020
Min.doba zveřejnění od 15.01.2020 do 31.01.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 4/2019
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 06.01.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 06.01.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 2/2019
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 06.01.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice, kterou se vydává požární řád obce
Min.doba zveřejnění od 20.09.2019 do 07.10.2019.

Strategický rozvojový dokument obce Tchořovice
Zastupitelstvo obce Tchořovice schválilo dne 24. dubna 2018 usnesením č. 35/2018 nový „Strategický dokument obce Tchořovice na období 2018 – 2023“.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2018 do 00.00.0000.

Informace o Pověřenci pro ochranu osobních údajů č.j.: 2018/238/TCH
Základní informace o Pověřenci pro ochranu osobních údajů, schváleném zastupitelstvem obce Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 24.05.2018 do 09.06.2018.

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2017
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2017 do 02.10.2017.

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2017
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 4/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2017 do 02.10.2017.

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2017
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 12.05.2017 do 28.05.2017.

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2017
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2017, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
Min.doba zveřejnění od 12.05.2017 do 28.05.2017.

Sazebník úhrad za poskytování informací.
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Min.doba zveřejnění od 26.04.2016 do 00.00.0000.

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 1 / 2015, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2015 do 31.12.2015.

Směrnice pro nájem bytů ve vlastnictví obce Tchořovice - červenec 2015
Směrnice pro nájem bytů ve vlastnictví obce Tchořovice – rekonstrukce domu č.p. 77
Min.doba zveřejnění od 31.07.2015 do 16.08.2015.

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2013
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2013, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb.
Min.doba zveřejnění od 09.08.2013 do 25.08.2013.

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Min.doba zveřejnění od 11.03.2013 do 26.03.2013.

Směrnice pro nájem bytů ve vlastnictví obce Tchořovice
Směrnice pro nájem bytů ve vlastnictví obce Tchořovice - č.p. 77.
Min.doba zveřejnění od 07.09.2012 do 23.09.2012.

Nařízení obce Tchořovice č. 1 / 2011
Nařízení obce Tchořovice č. 1 / 2011 o vymezení neudržovaných úseků místních komunikací v zimním období
Min.doba zveřejnění od 29.11.2011 do 16.12.2011.

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011 o místním poplatku ze vstupného
Min.doba zveřejnění od 27.05.2011 do 13.06.2011.

Jednací řád obce
Jednací řád Zastupitelstva obce Tchořovice schválený na 7. zasedání ZO dne 4. 2. 2011 jako usnesení č. 13 / 2011
Min.doba zveřejnění od 14.02.2011 do 02.03.2011.

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2010
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Min.doba zveřejnění od 16.12.2010 do 31.12.2010.

Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2010
Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2010 o místním poplatku ze psů
Min.doba zveřejnění od 16.12.2010 do 31.12.2010.