Smlouvy

Smlouvy uzavřené Obcí Tchořovice.

Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy ze dne 19.10.2022
Veřejnoprávní smlouva na úseku výkonu přestupkové agendy
Min.doba zveřejnění od 19.10.2022 do 04.11.2022.

Dodatek č. 7 ke smlouvě o hospodaření v lesních porostech
Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech mezi obcí Tchořovice a firmou KAISER s.r.o.
Min.doba zveřejnění od 31.12.2013 do 16.01.2014.

Dodatek ke smlouvě č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 31.3.2011
Dodatek ke smlouvě č. 2 mezi obcí Tchořovice a Výrobně obchodním družstvem Kadov o nájmu pozemků ze dne 31.3.2011.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2013 do 05.01.2014.

Dodatek ke smlouvě č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.10.2012
Dodatek ke smlouvě č. 1 mezi obcí Tchořovice a Zemědělským družstvem Lnáře o nájmu pozemků ze dne 1.10.2012.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2013 do 05.01.2014.

Smlouva o dílo s Václavem Vaněčkem
Smlouva o dílo mezi obcí Tchořovice a Václavem Vaněčkem na kompletní rekonstrukci pánských toalet v budově pohostinství čp. 102 v Tchořovicích.
Min.doba zveřejnění od 14.08.2013 do 30.08.2013.

Smlouva o dílo s Janem Dudou
Smlouva o dílo mezi obcí Tchořovice a Janem Dudou na výrobu a montáž deseti kusů dveří v budově pohostinství čp. 102 v Tchořovicích.
Min.doba zveřejnění od 14.08.2013 do 30.08.2013.

Smlouva o dílo č. 115 / 12
Smlouva o dílo č. 115 / 12 na provedení "Stavební úpravy kaple Svatého Václava v obci Tchořovice".
Min.doba zveřejnění od 23.07.2012 do 08.08.2012.

Dodatek č. 6
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech ze dne 5.1.2004 ve znění pozdějších pěti (5) dodatků.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2012 do 14.03.2012.

Smlouva o smlouvě budoucí
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s obchodní firmou E. ON Distribuce, a.s.
Min.doba zveřejnění od 31.01.2012 do 15.02.2012.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
Min.doba zveřejnění od 12.01.2012 do 12.02.2012.

Smlouva o výkonu odborného lesního hospodáře
Smlouva o výkonu funkce odborného lesního hospodáře.
Min.doba zveřejnění od 23.12.2011 do 09.01.2012.

Nájemní smlouva s p. V. Hauserem
Smlouva o nájmu nebytového prostoru
Min.doba zveřejnění od 06.10.2011 do 21.10.2011.

Nájemní smlouva s ZD Lnáře
Nájemní smlouva na pozemky s ZD Lnáře.
Min.doba zveřejnění od 28.06.2011 do 14.07.2011.

Dohoda o neinvestičním příspěvku
Dohoda o poskytnutí neinvestičním příspěvku z rozpočtu obce SDH Tchořovice včetně pěti (5) příloh.
Min.doba zveřejnění od 20.06.2011 do 06.07.2011.

Dohoda o neinvestičním příspěvku
Dohoda o poskytnutí neinvestičním příspěvku z rozpočtu obce SDH Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 06.06.2011 do 22.06.2011.

Nájemní smlouva s ZD Lnáře
Nájemní smlouva na pozemky s ZD Lnáře.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2011 do 03.05.2011.

Nájemní smlouva s VOD Kadov
Nájemní smlouva na pozemky s VOD Kadov.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2011 do 15.04.2011.

Dohoda s pí Hořavovou
Dohoda o narovnání s pí Hořavovou.
Min.doba zveřejnění od 11.02.2011 do 28.02.2011.

Smlouva o půjčce s p. J. Končelíkem
Smlouva o půjčce obce Tchořovice včetně dodatku ke smlouvě.
Min.doba zveřejnění od 17.09.2010 do 03.10.2010.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků č. P - 22/2006
Min.doba zveřejnění od 05.09.2007 do 24.09.2007.

Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 01.01.2007 do 17.01.2007.

Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva s MÚ Blatná o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
č.: SH - 22/2006.
Min.doba zveřejnění od 29.12.2006 do 14.01.2007.

Nájemní smlouva s p. J. Masákem
Smlouva o nájmu nebytových prostor
Min.doba zveřejnění od 24.10.2006 do 09.11.2006.

Smlouva s Technickými službami města Blatná s.r.o.
Smlouva o zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu s dodatkem platným od 1.1.2010
Min.doba zveřejnění od 12.12.2005 do 28.12.2005.

Nájemní smlouva o hospodaření v lesích
Nájemní smlouva o hospodaření v lesních porostech.
Min.doba zveřejnění od 05.01.2004 do 21.01.2004.

Smlouva o smlouvě budoucí a Nájemní smlouva
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Radio Mobil a.s. a Nájemní smlouva č.: 34052/1 s dodatkem platným od 1.10.2006
Min.doba zveřejnění od 01.03.2001 do 17.03.2001.