Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou  trvale elektronicky zveřejněny www.tchorovice.cz  v části HOSPODAŘENÍ dle jednotlivých let. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Tchořovice , Tchořovice 77, 388 01 Blatná v úředních hodinách.
Obecně závazné vyhlášky a další právní předpisy obce Tchořovice naleznete v části právní předpisy.

 

SOB - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu  a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese Spálená 727, 388 01 Blatná.

SMOOS - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.smoos-st.cz   a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SMOOS Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 1.

Rozpočtové opatření č. 09/2023
Rozpočtové opatření č. 09/2023 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 27.09.2023 do 13.10.2023.

Záměr pronájmu rodinného domu čp. 38 se stavebním pozemkem p.č. st.189 a pozemku p.č. 2374 v k.ú. Tchořovice
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmu
Min.doba zveřejnění od 20.09.2023 do 11.10.2023.

Záměr pronájmu rodinného domu čp. 21 se stavebním pozemkem p.č. st.187 a pozemku p.č. 2378 v k.ú. Tchořovice
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmu
Min.doba zveřejnění od 20.09.2023 do 11.10.2023.

Záměr pronájmu rodinného domu čp. 18 se stavebním pozemkem p.č. st.186 a pozemku p.č. 2377 v k.ú. Tchořovice
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmu
Min.doba zveřejnění od 20.09.2023 do 11.10.2023.

Záměr pachtu ze dne 19.9.2023
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pachtu
Min.doba zveřejnění od 19.09.2023 do 05.10.2023.

Směrnice pro nájem rodinných domů ve vlastnictví obce Tchořovice ze dne 18.9.2023
Směrnice pro nájem rodinných domů ve vlastnictví obce Tchořovice – povodňové domky
Min.doba zveřejnění od 18.09.2023 do 04.10.2023.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 23.06.2023 do 01.07.2024.

Výzva – nedostatečně identifikovaní vlastníci ze dne 27.2.2023
Výzva – nedostatečně identifikovaní vlastníci
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 31.12.2023.

Schvalený rozpočet SOB na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Schvalený rozpočet SOB na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 06.02.2023 do 31.01.2024.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/CST/3366/2015-CSTM
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 31.12.2023.

Informace, pozvánky

Svoz PDO září 2023 - březen 2024
Rozpis svozů PDO pro obec Tchořovice

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 29.6.2023
Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 29. 6. 2023 od 19:00 hodin