Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou  trvale elektronicky zveřejněny www.tchorovice.cz  v části HOSPODAŘENÍ dle jednotlivých let. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Tchořovice , Tchořovice 77, 388 01 Blatná v úředních hodinách.
Obecně závazné vyhlášky a další právní předpisy obce Tchořovice naleznete v části právní předpisy.

 

SOB - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu  a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese Spálená 727, 388 01 Blatná.

SMOOS - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.smoos-st.cz   a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SMOOS Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 1.

Jmenování zapisovatele OVK pro volby prezidenta ČR konané ve dnech 13. a 14.1.2023
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta Česé republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Min.doba zveřejnění od 02.12.2022 do 30.01.2023.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 3.11.2022
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3. 11. 2022 od 18:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 30.11.2022 do 16.12.2022.

Pozvánka na 3. zasedání ZO 8.12.2022
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 8.12.2022 od 18:00 hodin v kanceláři OÚ
Min.doba zveřejnění od 30.11.2022 do 08.12.2022.

Rozpočtové opatření č. 14/2022
Rozpočtové opatření č. 14/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 29.11.2022 do 15.12.2022.

Návrh rozpočtu SOB na rok 2023
Návrh rozpočtu SOB na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 28.11.2022 do 14.12.2022.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Min.doba zveřejnění od 28.11.2022 do 30.01.2023.

Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2023
Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 23.11.2022 do 09.12.2022.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta republiky s termínem konání 13. a 14. ledna 2023
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky s termínem konání 13. a 14. ledna 2023
Min.doba zveřejnění od 14.11.2022 do 14.01.2023.

Výsledky měření rychlosti a intenzity provozu ve Tchořovicích na komunikacích I/20 a III/02017 v květnu 2022
Výsledky měření rychlosti a intenzity provozu ve Tchořovicích
Min.doba zveřejnění od 13.09.2022 do 31.12.2022.

Schválený rozpočet SOB na rok 2022
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 31.01.2023.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212
Min.doba zveřejnění od 16.09.2021 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 10.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 02.09.2019 do 31.12.2022.

Střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020-2022
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 - 2022 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2019 do 31.01.2023.

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 04.04.2019 do 31.12.2022.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/CST/3366/2015-CSTM
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 31.12.2023.

Informace, pozvánky


Vyzvednutí odpadových kartiček na OÚ ve Tchořovicích - rok 2022
Vyzvednout odpadové kartičky lze na OÚ Tchořovice v úředních hodinách


Pojízdná prodejna maso a uzeniny - prodej v Tchořovicích každý čtvrtek
Pojízdná prodejna maso a uzeniny - Hugo řezník a uzenář

Systém obce Tchořovice pro nakládání s komunálním odpadem 2022
Systém obce Tchořovice pro nakládání s komunálním odpadem v roce 2022

Informace o vytápění a dotacích pro domácnosti s nižším příjmem - 2022
Informace o vytápění a dotacích pro domácnosti s nižším příjmem

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 3.11.2022
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3. 11. 2022 od 18:00 hodin