Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou  trvale elektronicky zveřejněny www.tchorovice.cz  v části HOSPODAŘENÍ dle jednotlivých let. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Tchořovice , Tchořovice 77, 388 01 Blatná v úředních hodinách.
Obecně závazné vyhlášky a další právní předpisy obce Tchořovice naleznete v části právní předpisy.

 

SOB - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu  a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese Spálená 727, 388 01 Blatná.

SMOOS - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.smoos-st.cz   a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SMOOS Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 1.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2023
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2023, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2023, Rozvaha 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
Min.doba zveřejnění od 20.06.2024 do 31.07.2025.

Pozvánka na 18. zasedání ZO 25.6.2024
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 25. června 2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Min.doba zveřejnění od 18.06.2024 do 25.06.2024.

Rozpočtové opatření č. 05/2024
Rozpočtové opatření č. 05/2024 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 03.06.2024 do 22.06.2024.

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2023
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2023
Min.doba zveřejnění od 20.05.2024 do 20.06.2024.

Návrh závěrečného účtu obce Tchořovice za rok 2023
Návrh závěrečného účtu 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2023, Rozvaha 2023, Výkaz zisku a ztráty 2023, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2023
Min.doba zveřejnění od 17.05.2024 do 30.06.2024.

Závěrečný účet Svazku obcí Blatenska 2023 - Návrh
Závěrečný účet SOB za r. 2023 - Návrh, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023, Rozvaha
Min.doba zveřejnění od 06.05.2024 do 31.07.2024.

Schválený rozpočet SOB na rok 2024
Schválený rozpočet SOB na rok 2024 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 28.12.2023 do 31.12.2025.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2025 - 2027
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2025 - 2027
Min.doba zveřejnění od 28.12.2023 do 31.12.2028.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 23.06.2023 do 01.07.2024.

Informace, pozvánky

Svoz PDO 18.3. - 16.9.2024
Rozpis svozů PDO od března do září 2024

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 24.4.2024
Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 24.4.2024 od 18:00 hodin