Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou  trvale elektronicky zveřejněny www.tchorovice.cz  v části HOSPODAŘENÍ dle jednotlivých let. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Tchořovice , Tchořovice 77, 388 01 Blatná v úředních hodinách.
Obecně závazné vyhlášky a další právní předpisy obce Tchořovice naleznete v části právní předpisy.

 

SOB - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu  a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese Spálená 727, 388 01 Blatná.

SMOOS - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.smoos-st.cz   a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SMOOS Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 1.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 25.6.2024
Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 25. 6. 2024 od 18:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 18.07.2024 do 03.08.2024.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 12206/2024
Městský úřad Blatná, odbor dopravy oznamuje zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích parc.č. 2540 a parc.č. 2568 v místě železničního přejezdu P1267 – Tchořovice u mlýna
Min.doba zveřejnění od 15.07.2024 do 31.07.2024.

Záměr pronájmů ze dne 15.7.2024
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmů
Min.doba zveřejnění od 15.07.2024 do 31.07.2024.

Rozpočtové opatření č. 06/2024
Rozpočtové opatření č. 06/2024 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 11.07.2024 do 27.07.2024.

Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace č.j.: KUJCK 82267/2024
Krajský úřad Jihočeského kraje oznamuje, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 20. 6. 2024 pod usnesením č. 216/2024/ZK-34 VYDALO 13. AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
Min.doba zveřejnění od 08.07.2024 do 23.07.2024.

Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2023
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2023 s přílohami: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora
Min.doba zveřejnění od 28.06.2024 do 15.07.2025.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2023
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2023, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2023, Rozvaha 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
Min.doba zveřejnění od 20.06.2024 do 31.07.2025.

Závěrečný účet Svazku obcí Blatenska 2023 - Návrh
Závěrečný účet SOB za r. 2023 - Návrh, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023, Rozvaha
Min.doba zveřejnění od 06.05.2024 do 31.07.2024.

Schválený rozpočet SOB na rok 2024
Schválený rozpočet SOB na rok 2024 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 28.12.2023 do 31.12.2025.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2025 - 2027
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2025 - 2027
Min.doba zveřejnění od 28.12.2023 do 31.12.2028.

Informace, pozvánky

Svoz PDO 18.3. - 16.9.2024
Rozpis svozů PDO od března do září 2024

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 25.6.2024
Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 25. 6. 2024 od 18:00 hodin