Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou  trvale elektronicky zveřejněny www.tchorovice.cz  v části HOSPODAŘENÍ dle jednotlivých let. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Tchořovice , Tchořovice 77, 388 01 Blatná v úředních hodinách.
Obecně závazné vyhlášky a další právní předpisy obce Tchořovice naleznete v části právní předpisy.

 

SOB - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu  a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese Spálená 727, 388 01 Blatná.

SMOOS - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.smoos-st.cz   a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SMOOS Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 1.

Karta volného bytu č. 4, Tchořovice 77 ze dne 21.2.2024
Obec Tchořovice vyhlašuje nájem bytu pro příjmově vymezené osoby
Min.doba zveřejnění od 21.02.2024 do 08.03.2024.

Krajský úřad – Jihočeský kraj vydává Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL (návrh) č.j.: KUJCK 23521/2024/2023
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh Opatření obecné povahy spis.zn.: OZZL 13631/2024/pelh SS
Min.doba zveřejnění od 20.02.2024 do 07.03.2024.

Rozpočtové opatření č. 01/2024
Rozpočtové opatření č. 01/2024 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 14.02.2024 do 01.03.2024.

Schválený rozpočet SOB na rok 2024
Schválený rozpočet SOB na rok 2024 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 28.12.2023 do 31.12.2025.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2025 - 2027
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2025 - 2027
Min.doba zveřejnění od 28.12.2023 do 31.12.2028.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 23.06.2023 do 01.07.2024.

Informace, pozvánky

Výlet do Aquapalace Praha 4.3.2024
Pozvánka na výlet do Aquapalace Praha

Poplatky za odpad a psy na rok 2024
Poplatky za odpad a psy

Svoz PDO září 2023 - březen 2024
Rozpis svozů PDO pro obec Tchořovice

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 14. 12. 2023
Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 14. 12. 2023 od 19:00 hodin