Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou  trvale elektronicky zveřejněny www.tchorovice.cz  v části HOSPODAŘENÍ dle jednotlivých let. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Tchořovice , Tchořovice 77, 388 01 Blatná v úředních hodinách.
Obecně závazné vyhlášky a další právní předpisy obce Tchořovice naleznete v části právní předpisy.

 

SOB - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu  a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese Spálená 727, 388 01 Blatná.

SMOOS - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.smoos-st.cz   a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SMOOS Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 1.

Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV- 75273-12/ODK-2022
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly vydává Rozhodnutí o pozastavení účinnosti čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Min.doba zveřejnění od 18.05.2022 do 02.06.2022.

Rozpočtové opatření č. 04/2022
Rozpočtové opatření č. 04/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 25.05.2022.

Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 7.4.2022
Ekomonitor rozbor č. 3865/22
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 25.05.2022.

Protokol o zkoušce surové vody z vodárny ze dne 7.4.2022
Ekomonitor rozbor č. 3866/22
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 25.05.2022.

Schválený závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2021
Závěrečný účet 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2021, Rozvaha 2021, Výkaz zisku a ztráty 2021, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2021
Min.doba zveřejnění od 03.05.2022 do 03.06.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 6620/2022
Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce Tchořovice a Zpráva o uplatnění územního plánu Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 26.04.2022 do 27.05.2022.

Veřejná vyhláška č.j.: 981155/22/2200-11460-304688
Daň z nemovitých věcí na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 26.04.2022 do 26.05.2022.

Schválený rozpočet SOB na rok 2022
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 31.01.2023.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212
Min.doba zveřejnění od 16.09.2021 do 31.12.2022.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020
Min.doba zveřejnění od 30.06.2021 do 01.07.2022.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 10.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 02.09.2019 do 31.12.2022.

Darovací smlouva mezi SOB a Prevent 99 z.ú. ze dne 29.5.2019
Podpis smlouvy byl odsouhlasen na VH SOB dne 29.05.2019
Min.doba zveřejnění od 22.07.2019 do 22.07.2022.

Střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020-2022
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 - 2022 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2019 do 31.01.2023.

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 04.04.2019 do 31.12.2022.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/CST/3366/2015-CSTM
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 31.12.2023.

Nejbližší akce

18.06.2022
Setkání občanů, rodáků a přátel obce 18.6.2022
Pozvánka na Setkání občanů, rodáků a přátel obce

Informace, pozvánky


Systém obce Tchořovice pro nakládání s komunálním odpadem 2022
Systém obce Tchořovice pro nakládání s komunálním odpadem v roce 2022


Informace o vytápění a dotacích pro domácnosti s nižším příjmem - 2022
Informace o vytápění a dotacích pro domácnosti s nižším příjmem

Jízdní řád pojízdné prodejny Horažďovicko od 1.1.2022
Jízdní řád pojízdné prodejny Horažďovicko


Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 pro obec Tchořovice
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 pro obec Tchořovice včetně žádosti od Finančního úřadu

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice
Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 12.4. 2022 od 19 hodin