Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou  trvale elektronicky zveřejněny www.tchorovice.cz  v části HOSPODAŘENÍ dle jednotlivých let. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Tchořovice , Tchořovice 77, 388 01 Blatná v úředních hodinách.
Obecně závazné vyhlášky a další právní předpisy obce Tchořovice naleznete v části právní předpisy.

 

SOB - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu  a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese Spálená 727, 388 01 Blatná.

SMOOS - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.smoos-st.cz   a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SMOOS Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 1.

Pozvánka na 7. zasedání ZO 30.3.2023
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 30.3.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Min.doba zveřejnění od 23.03.2023 do 30.03.2023.

Protokol o zkoušce surové vody ze dne 23.2.2023
Ekomonitor rozbor č. 1636/23
Min.doba zveřejnění od 14.03.2023 do 30.03.2023.

Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 23.2.2023
Ekomonitor rozbor č. 1635/23
Min.doba zveřejnění od 14.03.2023 do 30.03.2023.

Výzva – nedostatečně identifikovaní vlastníci ze dne 27.2.2023
Výzva – nedostatečně identifikovaní vlastníci
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 31.12.2023.

Schvalený rozpočet SOB na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Schvalený rozpočet SOB na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 06.02.2023 do 31.01.2024.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/CST/3366/2015-CSTM
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 31.12.2023.

Informace, pozvánky

Svoz PDO březen - září 2023
Svozy ve svátky beze změny - na případné změny včas upozorníme!

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 31.1.2023
Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 31. 1. 2023 od 18:00 hodin