Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou  trvale elektronicky zveřejněny www.tchorovice.cz  v části HOSPODAŘENÍ dle jednotlivých let. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Tchořovice , Tchořovice 77, 388 01 Blatná v úředních hodinách.
Obecně závazné vyhlášky a další právní předpisy obce Tchořovice naleznete v části právní předpisy.

 

SOB - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu  a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese Spálená 727, 388 01 Blatná.

SMOOS - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.smoos-st.cz   a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SMOOS Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 1.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí ORP Blatná
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
Min.doba zveřejnění od 26.09.2022 do 12.10.2022.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných 23.9. a 24.9.2022
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí ve Tchořovicích
Min.doba zveřejnění od 24.09.2022 do 10.10.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 16227/2022
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - Přechodnou úprava provozu na pozemních komunikacích, spis. zn.: MUBL 15567/2022/OD
Min.doba zveřejnění od 23.09.2022 do 09.10.2022.

Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice
Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 17. 8. 2022 od 19 hodin
Min.doba zveřejnění od 19.09.2022 do 05.10.2022.

Výsledky měření rychlosti a intenzity provozu ve Tchořovicích na komunikacích I/20 a III/02017 v květnu 2022
Výsledky měření rychlosti a intenzity provozu ve Tchořovicích
Min.doba zveřejnění od 13.09.2022 do 31.12.2022.

Informace o měření hluku u nemovitostí v okolí hlavní komunikace I/20 - do 14.10.2022
Informace o měření hluku u nemovitostí
Min.doba zveřejnění od 13.09.2022 do 14.10.2022.

Rozpočtové opatření č. 10/2022
Rozpočtové opatření č. 10/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 12.09.2022 do 28.09.2022.

Schválený rozpočet SOB na rok 2022
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 31.01.2023.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212
Min.doba zveřejnění od 16.09.2021 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 10.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 02.09.2019 do 31.12.2022.

Střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020-2022
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 - 2022 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2019 do 31.01.2023.

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 04.04.2019 do 31.12.2022.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/CST/3366/2015-CSTM
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 31.12.2023.

Informace, pozvánky

Mše svatá 28.9.2022
Mše svatá v kapli sv. Václava ve Tchořovicích

Výluka ČD na trati Blatná – Nepomuk od 12.9. do 29.9.2022
Informace o výluce 2022 na trati Blatná – Nepomuk

Vyzvednutí odpadových kartiček na OÚ ve Tchořovicích - rok 2022
Vyzvednout odpadové kartičky lze na OÚ Tchořovice v úředních hodinách

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou 2022
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou


Pojízdná prodejna maso a uzeniny - prodej v Tchořovicích každý čtvrtek
Pojízdná prodejna maso a uzeniny - Hugo řezník a uzenář

Systém obce Tchořovice pro nakládání s komunálním odpadem 2022
Systém obce Tchořovice pro nakládání s komunálním odpadem v roce 2022

Informace o vytápění a dotacích pro domácnosti s nižším příjmem - 2022
Informace o vytápění a dotacích pro domácnosti s nižším příjmem

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 pro obec Tchořovice
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 pro obec Tchořovice včetně žádosti od Finančního úřadu

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice
Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 17. 8. 2022 od 19 hodin