Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2023

Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2023 s přílohami: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora