NOVINKY - ÚŘEDNÍ DESKA

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 12206/2024
Městský úřad Blatná, odbor dopravy oznamuje zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích parc.č. 2540 a parc.č. 2568 v místě železničního přejezdu P1267 – Tchořovice u mlýna
Min.doba zveřejnění od 15.07.2024 do 31.07.2024.

Záměr pronájmů ze dne 15.7.2024
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmů
Min.doba zveřejnění od 15.07.2024 do 31.07.2024.

Rozpočtové opatření č. 06/2024
Rozpočtové opatření č. 06/2024 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 11.07.2024 do 27.07.2024.

Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejím obsahu a místě zveřejnění dokumentace č.j.: KUJCK 82267/2024
Krajský úřad Jihočeského kraje oznamuje, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání dne 20. 6. 2024 pod usnesením č. 216/2024/ZK-34 VYDALO 13. AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
Min.doba zveřejnění od 08.07.2024 do 23.07.2024.

Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2023
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2023 s přílohami: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Zpráva nezávislého auditora
Min.doba zveřejnění od 28.06.2024 do 15.07.2025.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 25.6.2024
Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 25. 6. 2024 od 18:00 hodin

INFORMACE, POZVÁNKY

Svoz PDO 18.3. - 16.9.2024
Rozpis svozů PDO od března do září 2024

NOVINKY - UDÁLOSTI V OBCI


18.06.2022
Výstava v rámci setkání rodáků a přátel 18.6.2022
Výstava v rámci setkání rodáků a přátel


18.06.2022
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH 18.6.2022
Obec Tchořovice oslavila v roce 2022 již 650


10.06.2022
Opravy místních komunikací 10.6.2022
Obec Tchořovice pravidelně investuje do oprav místních komunikací, kdy limitem jsou finanční prostředky


11.05.2022
Vítání občánků 11.5.2022
Vítání občánků


20.04.2022
Výsadba stromů 20.4.2022
Na jaře letošního roku jsme vysázeli 50 kusů listnatých stromů


25.03.2022
Rozhovor se starostkou Evou Křivancovou pro zpravodaj Blatensko SOBě 25.3.2022
V čele obce Tchořovice stojí paní Eva Křivancová. Rádi bychom Vám představili paní starostku v krátkém rozhovoru.


28.01.2022
Ohlédnutí za rokem 2021 - 28.1.2022
Ohlédnutí za rokem 2021


15.12.2021
Veřejné osvětlení Tchořovice 2021
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2021


12.08.2020
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích - 2020
Na jaře roku 2020 byl dokončen projekt „Výstavba VO Tchořovice – severní část“.


07.01.2018
Tříkrálová sbírka 2018
V neděli 7. ledna 2018 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR