NOVINKY - ÚŘEDNÍ DESKA

Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2023
Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 23.11.2022 do 09.12.2022.

Záměry pronájmů ze dne 17.11.2022
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmů
Min.doba zveřejnění od 17.11.2022 do 02.12.2022.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta republiky s termínem konání 13. a 14. ledna 2023
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky s termínem konání 13. a 14. ledna 2023
Min.doba zveřejnění od 14.11.2022 do 14.01.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 19482/2022
Oznámení o zahájení řízení o povolení změnzměny stavby před jejím dokončením spis. zn.: MUBL 18818/2022/OD
Min.doba zveřejnění od 14.11.2022 do 30.11.2022.

Výsledky měření rychlosti a intenzity provozu ve Tchořovicích na komunikacích I/20 a III/02017 v květnu 2022
Výsledky měření rychlosti a intenzity provozu ve Tchořovicích
Min.doba zveřejnění od 13.09.2022 do 31.12.2022.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 23.10.2022
Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 23.10. 2022 od 16 hodin

INFORMACE, POZVÁNKY


Vyzvednutí odpadových kartiček na OÚ ve Tchořovicích - rok 2022
Vyzvednout odpadové kartičky lze na OÚ Tchořovice v úředních hodinách


Pojízdná prodejna maso a uzeniny - prodej v Tchořovicích každý čtvrtek
Pojízdná prodejna maso a uzeniny - Hugo řezník a uzenář

Systém obce Tchořovice pro nakládání s komunálním odpadem 2022
Systém obce Tchořovice pro nakládání s komunálním odpadem v roce 2022

NOVINKY - UDÁLOSTI V OBCI


18.06.2022
Výstava v rámci setkání rodáků a přátel 18.6.2022
Výstava v rámci setkání rodáků a přátel


18.06.2022
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH 18.6.2022
Obec Tchořovice oslavila v roce 2022 již 650


10.06.2022
Opravy místních komunikací 10.6.2022
Obec Tchořovice pravidelně investuje do oprav místních komunikací, kdy limitem jsou finanční prostředky


11.05.2022
Vítání občánků 11.5.2022
Vítání občánků


20.04.2022
Výsadba stromů 20.4.2022
Na jaře letošního roku jsme vysázeli 50 kusů listnatých stromů


25.03.2022
Rozhovor se starostkou Evou Křivancovou pro zpravodaj Blatensko SOBě 25.3.2022
V čele obce Tchořovice stojí paní Eva Křivancová. Rádi bychom Vám představili paní starostku v krátkém rozhovoru.


28.01.2022
Ohlédnutí za rokem 2021 - 28.1.2022
Ohlédnutí za rokem 2021


15.12.2021
Veřejné osvětlení Tchořovice 2021
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2021


12.08.2020
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích - 2020
Na jaře roku 2020 byl dokončen projekt „Výstavba VO Tchořovice – severní část“.


07.01.2018
Tříkrálová sbírka 2018
V neděli 7. ledna 2018 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR