NOVINKY - ÚŘEDNÍ DESKA

Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: MV- 75273-12/ODK-2022
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly vydává Rozhodnutí o pozastavení účinnosti čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Min.doba zveřejnění od 18.05.2022 do 02.06.2022.

Rozpočtové opatření č. 04/2022
Rozpočtové opatření č. 04/2022 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 25.05.2022.

Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 7.4.2022
Ekomonitor rozbor č. 3865/22
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 25.05.2022.

Protokol o zkoušce surové vody z vodárny ze dne 7.4.2022
Ekomonitor rozbor č. 3866/22
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 25.05.2022.

Schválený závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2021
Závěrečný účet 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2021, Rozvaha 2021, Výkaz zisku a ztráty 2021, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2021
Min.doba zveřejnění od 03.05.2022 do 03.06.2022.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice
Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 12.4. 2022 od 19 hodin

NEJBLIŽŠÍ AKCE

18.06.2022
Setkání občanů, rodáků a přátel obce 18.6.2022
Pozvánka na Setkání občanů, rodáků a přátel obce

INFORMACE, POZVÁNKY


Systém obce Tchořovice pro nakládání s komunálním odpadem 2022
Systém obce Tchořovice pro nakládání s komunálním odpadem v roce 2022


Informace o vytápění a dotacích pro domácnosti s nižším příjmem - 2022
Informace o vytápění a dotacích pro domácnosti s nižším příjmem

Jízdní řád pojízdné prodejny Horažďovicko od 1.1.2022
Jízdní řád pojízdné prodejny Horažďovicko

NOVINKY - UDÁLOSTI V OBCI

15.12.2021
Veřejné osvětlení Tchořovice 2021
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2021


12.08.2020
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích - 2020
Na jaře roku 2020 byl dokončen projekt „Výstavba VO Tchořovice – severní část“.


07.01.2018
Tříkrálová sbírka 2018
V neděli 7. ledna 2018 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR


02.12.2017
Vánoční tvořivá dílna pro děti, mikulášská nadílka 2017
Vánoční tvořivá dílna pro děti, mikulášská nadílka ve Tchořovicích


26.11.2017
Předvánoční posezení a zahájení vánoční výstavy 2017
V roce 2017 vyšel Štědrý večer na neděli, která byla zároveň čtvrtou zlatou adventní nedělí.


17.11.2017
Lampionový průvod 2017
Tradiční lampionový průvod ve Tchořovicích


07.10.2017
Tradiční Drakiáda 7. 10. 2017
V sobotu 7. října 2017 se na tchořovickém letišti již poněkolikáté vznesli k obloze pestrobarevní draci.


01.10.2017
Loutkové divadlo Medvídek Ťupínek 1. 10. 2017
Zpestření pouťového nedělního odpoledne ve Tchořovicích


28.09.2017
Setkání ve Tchořovicích 28. 9. 2017
Pouťové setkání občanů Tchořovic a žáků bývalé malotřídky


20.05.2017
Okresní kolo hry Plamen ve Tchořovicích 20. 5. 2017
V sobotu 20. května 2017 přivítala naše obec účastníky okresního kola hry Plamen mladých hasičů.


06.05.2017
Slet ultralehkých letadel dne 6. 5. 2017
Již 6. ročník Sletu ultralehkých letadel se uskutečnil v sobotu 6. května 2017 na bývalém záložním letišti ve Tchořovicích.