NOVINKY - ÚŘEDNÍ DESKA

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2022
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 01.06.2023 do 17.06.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 5174/2023
Oznámení o konání veřejného projednání k návrhu Změny č.2 územního plánu Tchořovice spis.zn.: OVÚP/1002/2022/ML
Min.doba zveřejnění od 15.05.2023 do 30.06.2023.

Výzva – nedostatečně identifikovaní vlastníci ze dne 27.2.2023
Výzva – nedostatečně identifikovaní vlastníci
Min.doba zveřejnění od 27.02.2023 do 31.12.2023.

Schvalený rozpočet SOB na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Schvalený rozpočet SOB na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 06.02.2023 do 31.01.2024.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/CST/3366/2015-CSTM
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 31.12.2023.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 27.4.2023
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 4. 2023 od 18:00 hodin

INFORMACE, POZVÁNKY

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.
Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II. včetně informací a letáku

Svoz PDO březen - září 2023
Svozy ve svátky beze změny - na případné změny včas upozorníme!

NOVINKY - UDÁLOSTI V OBCI


18.06.2022
Výstava v rámci setkání rodáků a přátel 18.6.2022
Výstava v rámci setkání rodáků a přátel


18.06.2022
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH 18.6.2022
Obec Tchořovice oslavila v roce 2022 již 650


10.06.2022
Opravy místních komunikací 10.6.2022
Obec Tchořovice pravidelně investuje do oprav místních komunikací, kdy limitem jsou finanční prostředky


11.05.2022
Vítání občánků 11.5.2022
Vítání občánků


20.04.2022
Výsadba stromů 20.4.2022
Na jaře letošního roku jsme vysázeli 50 kusů listnatých stromů


25.03.2022
Rozhovor se starostkou Evou Křivancovou pro zpravodaj Blatensko SOBě 25.3.2022
V čele obce Tchořovice stojí paní Eva Křivancová. Rádi bychom Vám představili paní starostku v krátkém rozhovoru.


28.01.2022
Ohlédnutí za rokem 2021 - 28.1.2022
Ohlédnutí za rokem 2021


15.12.2021
Veřejné osvětlení Tchořovice 2021
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2021


12.08.2020
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích - 2020
Na jaře roku 2020 byl dokončen projekt „Výstavba VO Tchořovice – severní část“.


07.01.2018
Tříkrálová sbírka 2018
V neděli 7. ledna 2018 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR