NOVINKY - ÚŘEDNÍ DESKA

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 701663/24/2200-11530-304688
FÚ oznamuje, že ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024 je na všech územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 12.04.2024 do 15.05.2024.

Rozpočtové opatření č. 03/2024
Rozpočtové opatření č. 03/2024 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 11.04.2024 do 27.04.2024.

Schválený rozpočet SOB na rok 2024
Schválený rozpočet SOB na rok 2024 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 28.12.2023 do 31.12.2025.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2025 - 2027
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2025 - 2027
Min.doba zveřejnění od 28.12.2023 do 31.12.2028.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 23.06.2023 do 01.07.2024.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice ze dne 20.2.2024
Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 20.2.2024 od 19:00 hodin

INFORMACE, POZVÁNKY

Upozornění na výši limitu při platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO za rok 2024
Upozornění na výši limitu při platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Svoz PDO 18.3. - 16.9.2024
Rozpis svozů PDO od března do září 2024

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2024/2025 ve dnech 12.4. a 13.4.2024
Zápis do 1. ročníku ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G. Masaryka Blatná

NOVINKY - UDÁLOSTI V OBCI


18.06.2022
Výstava v rámci setkání rodáků a přátel 18.6.2022
Výstava v rámci setkání rodáků a přátel


18.06.2022
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH 18.6.2022
Obec Tchořovice oslavila v roce 2022 již 650


10.06.2022
Opravy místních komunikací 10.6.2022
Obec Tchořovice pravidelně investuje do oprav místních komunikací, kdy limitem jsou finanční prostředky


11.05.2022
Vítání občánků 11.5.2022
Vítání občánků


20.04.2022
Výsadba stromů 20.4.2022
Na jaře letošního roku jsme vysázeli 50 kusů listnatých stromů


25.03.2022
Rozhovor se starostkou Evou Křivancovou pro zpravodaj Blatensko SOBě 25.3.2022
V čele obce Tchořovice stojí paní Eva Křivancová. Rádi bychom Vám představili paní starostku v krátkém rozhovoru.


28.01.2022
Ohlédnutí za rokem 2021 - 28.1.2022
Ohlédnutí za rokem 2021


15.12.2021
Veřejné osvětlení Tchořovice 2021
Podpořeno z dotace POV Jihočeského kraje v roce 2021


12.08.2020
Veřejné osvětlení ve Tchořovicích - 2020
Na jaře roku 2020 byl dokončen projekt „Výstavba VO Tchořovice – severní část“.


07.01.2018
Tříkrálová sbírka 2018
V neděli 7. ledna 2018 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR