Opravy místních komunikací 10.6.2022

Obec Tchořovice pravidelně investuje do oprav místních komunikací, kdy limitem jsou finanční prostředky

Na 30. zasedání ZO dne 11. 2. 2022 byly vytipovány celkem 3 lokality, které by si zasloužily opravu, a sice u hasičské zbrojnice, v blízkosti obecního úřadu a v lokalitě Draha. S ohledem na finanční náročnost (předpokládané náklady ve výši cca 500.000,- Kč) bylo přistoupeno k upřednostnění komunikace kolem obecního úřadu, a to i s ohledem na její vytíženost.
Z proběhnutého výběrového řízení „Oprava MK u OÚ v obci Tchořovice“ vzešla jako zhotovitel firma Strabag, a. s. s nabídkovou cenou ve výši 564.939,54 Kč. Samotná realizace proběhla v měsíci červnu.
Současně byla provedena menší oprava povrchu komunikace u Dolejšího mlýna, náklady na tuto opravu činily dalších 82.494,- Kč

Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací
Opravy místních komunikací

Autor článku: Eva Křivancová

Autor fotografií: Eva Křivancová

Publikováno: 10.06.2022

Aktualizováno: 23.10.2022