Současnost obce

Obec Tchořovice se nachází 5 kilometrů západně od Blatné v Jihočeském kraji.

Na západní straně svého katastru sousedí již s krajem Plzeňským. Středem obce prochází silnice první třídy I/20 spojující České Budějovice s Plzní, což na jedné straně zajišťuje vynikají dopravní dostupnost, na straně druhé však znamená zátěž v podobě velkého množství projíždějích automobilů. Obcí protéká Smolivecký potok, který ve Tchořovicích vytváří dva rybníky – Hořejší a Dolejší. Ostatně rybníky mají v okolní krajině tradiční a významné postavení (z ha zaujímací ha) Nejhojněji chovaná ryba – kapr, se dostal i do znaku naší obce. Ve Tchořovicích žije v součanosti 246 stálých obyvatel (únor 2012), avšak zejména v letních měsících se jejich počet rozšiřuje o nemalý počet rekreantů. I u nás je patrný trend zejména minulého století, totiž odliv obyvatelstva do měst. Vždyť na počátku 20. století žilo v obci i 500 obyvatel. Tento trend se již zřejmě zastavil, neboť v posledních letech dochází pomalu ke zvyšování počtu obyvatel.

Dominantou návsi je kaple sv. Václava z roku 1878. Ta společně s usedlostmi ve stylu selkého baroka vypovídá o historii obce. Další dominantou obce je středověká tvrz později přestavěná na sýpku. Bohužel v současné době tvrz čím dál více chátrá a byla by potřebná její rekonstrukce. Stejně jako v jiných obcích a městech nacházíme pozůstatky nevhodných architektonických zásahů, i ve Tchořovicích podobný nalezneme v podobě nově zbudované kašny. Kašna byla postavena v roce 2001 a narušuje historický ráz návsi ve stylu selského baroka. V obci se nachází hospoda s prostorným sálem, kde se koná řada kulturních akcí a prodejna potravin. Zdejší bazar navštěvují nejenom obyvatelé obce, ale i lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Ve Tchořovicích působí několik firem. Přímo v obci se nachází areál sádek, které slouží společnostem hospodařícím na majetku bývalého lnářského velkostatku. V neposlední řadě je vhodné připomenout, že v blízkosti obce se nachází bývalé záložní vojenské letiště, které v roce......... obec získala do svého vlastnictví.

Mapa

 
 

Fotografie:

Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice
Obec Tchořovice