Profil zadavatele

Veškeré informace týkající se veřejných zakázek obce Tchořovice.

Oficiální profil zadavatele obce Tchořovice dle zákona najdete na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ObecTchorovice

 

Tchořovice – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení ze dne 21.7.2020
Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu: Tchořovice – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení
Min.doba zveřejnění od 21.07.2020 do 06.08.2020.

Oznámení o zrušení výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu - Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení
Oznámení o zrušení výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Tchořovice – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení
Min.doba zveřejnění od 21.07.2020 do 06.08.2020.

Tchořovice – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení
Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tchořovice – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení
Min.doba zveřejnění od 02.07.2020 do 18.07.2020.

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Tchořovice
Výzva k podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Tchořovice"
Min.doba zveřejnění od 23.10.2017 do 06.11.2017.

Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice
Výzva k podání nabídky na služby v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice“.
V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení kontaktujte p. Jaroslav Němejc, email: jarin4276@gmail.com
Min.doba zveřejnění od 26.09.2017 do 11.10.2017.

Prodloužení chodníku podél I/20 ve Tchořovicích I. etapa
Výzva k podání nabídky v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2015 do 03.09.2015.