Výsadba stromů 20.4.2022

Na jaře letošního roku jsme vysázeli 50 kusů listnatých stromů

Na jaře letošního roku jsme vysázeli 50 kusů listnatých stromů na dvou lokalitách v rámci projektu „Výsadba stromů v obci Tchořovice – 4. etapa“. V první lokalitě, na pahorku nad Dolejším mlýnem, bylo vysázeno 5 stromů. V této lokalitě, kde se nacházelo původně rumiště, byla plocha v roce 2021 nejprve upravena a zatravněna. V místě byly ponechány větší kameny, které zde byly při úpravách nalezeny. Protože se jedná o místo se zajímavým výhledem do krajiny, bylo zde vybudováno kryté posezení.
Druhou lokalitou je jižní okraj bývalého záložního vojenského letiště, kde bylo vysázeno 45 listnatých stromů v travnatém pásu, který z jižní strany přiléhá k betonové ploše na parcele č. 2161. Cílem projektu bylo zlepšit životní prostředí v okolí naší obce výsadbou listnatých stromů, které přispějí k vyrovnávání teplotních extrémů, snížení větrné eroze ze sousedních zemědělských pozemků, zlepšení kvality ovzduší a zadržování vody v půdě.
Na tento projekt byla podána žádost o dotaci Ministerstvu životního prostředí, SFŽP ČR, z programu „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích“. Stromy tak byly vysazeny s podporou Státního fondu životního prostředí ve výši 237 000 Kč.
Do sázení stromů se zapojili místní občané, kterým bych touto cestou chtěla za pomoc při výsadbě poděkovat.

Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů
Výsadba stromů

Autor článku: Eva Křivancová

Autor fotografií: Eva Křivancová

Publikováno: 20.04.2022

Aktualizováno: 23.10.2022