Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
čtyřleté volební období 2018–2022 se chýlí ke svému konci a nezbývá už jenom se ohlédnout a rekapitulovat celé toto období, co se podařilo, a kde jsou rezervy do budoucna. Myslím, že za ty čtyři roky se v naší obci udělal pořádný kus práce, i přesto, že toto období bylo poznamenáno něčím novým, s čím jsme se nikdy předtím nesetkali. Začalo to nákazou koronavirem, pokračovalo velkým zdražováním cen energií, potravin i dalších materiálů a v letošním roce válkou na Ukrajině. Všechny tyto události zasáhly do života naší obce a našich občanů.

Pochlubit se můžeme dokončením nově vybudované moderní sítě veřejného osvětlení, která tlumením světel v nočních hodinách kromě jiného šetří elektrickou energii a tím také peníze z obecního rozpočtu. Nové polní cesty zpřístupnily okolní krajinu nejenom místním občanům, tyto cesty byly doplněny o posezení a naučné interaktivní tabule. Vybudován a osvětlen byl také chodník u kolejí, kde předtím byla pouze nevzhledná otevřená stoka. Pořízen byl také nový dopravní automobil s přívěsem pro hašení. Radost mám i z opravené komunikace kolem obecního úřadu. Započalo se s přípravou dalších projektů, některé z nich se budou realizovat ještě v letošním roce, s realizací jiných se počítá v roce následujícím.

U příležitosti 650. výročí první zmínky o obci byly na konci srpna u mostu poblíž pomníku padlých instalovány nové infotabule o historii a současnosti naší obce včetně turistické mapy okolí. Tyto infotabule nahradily původní nefunkční vitríny. Jeden naučný panel byl instalován také u kaple sv. Václava na návsi.

V srpnu, v době, kdy píši tyto řádky, započala oprava vnějšího pláště budovy čp. 77, kde se nachází obecní úřad a 8 bytových jednotek. Na tyto práce naváže na podzim úprava přístupu do budovy vybudováním nových chodníčků a bezbariérového přístupu do budovy, abychom usnadnili přístup do budovy naším starším spoluobčanům nebo maminkám s kočárky. Děti se v letošním roce dočkají doplnění nových herních prvků v zahradě. V srpnu byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance v přízemí budovy místního pohostinství čp. 102, osazen byl nový bojler na ohřev vody a provedena výměna rozvodů vody. Následně bude vyměněn rovněž kotel. Připravená je další etapa výsadby stromů, která doplní alej při jižním okraji bývalého letiště.

Před dokončením je projekt na výstavbu chodníků v jižní části obce kolem frekventované komunikace I/20 a komunikace III/02017 a úprava projektu na dokončení chodníku kolem I/20 směrem na Blatnou.

Chtěla bych v tuto chvíli poděkovat zastupitelům naší obce za jejich práci v uplynulém volebním období.

Žijeme na malé obci, kde se prakticky všichni známe, a proto práce v zastupitelstvu v takové obci není jednoduchá. Záleží na každém jednotlivém zastupiteli, jak se své úlohy zastupitele zhostí a jak přispěje k rozvoji své obce.

Moje poděkování patří v tuto chvíli rovněž Vám všem, kteří jste se společně se mnou podíleli na zvelebování naší obce, na organizaci nejrůznějších akcí, kronikáři obce, účetní, i Vám všem, kteří jste pomohli radou nebo se jinak aktivně zapojili do nejrůznějších projektů.

Současné volební období končí a blíží se nové komunální volby, ze kterých vzejdou noví členové zastupitelstva pro následující čtyři roky. Někteří ze současných zastupitelů se rozhodli v dosavadní práci dále nepokračovat, a tudíž již nekandidují v nadcházejících volbách. Musím říci, že stejně tak i já zvažovala, zda do toho znovu jít. Nakonec jsem se rozhodla kandidovat do dalších voleb a pokračovat v započaté práci. Celkem kandiduje do nového zastupitelstva 21 občanů z naší obce. Je potěšující, že o práci v zastupitelstvu obce je v dnešní době takový zájem, motivy pro kandidaturu mohou být však různé. Je pouze na rozhodnutí Vás občanů, komu dáte svůj hlas ve volbách a vyjádříte tak důvěru těm, kteří Vás budou zastupovat ve vedení naší obce v následujících čtyřech letech. Chtěla bych touto cestou pozvat všechny naše občany k nadcházejícím volbám do Zastupitelstva obce Tchořovice, které se uskuteční v pátek 23. září od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin na obecním úřadu ve Tchořovicích.

Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022
Slovo starostky ke končícímu volební období 2018 – 2022

Autor článku: Eva Křivancová

Autor fotografií: Eva Křivancová

Publikováno: 21.09.2022

Aktualizováno: 23.10.2022