Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH 18.6.2022

Obec Tchořovice oslavila v roce 2022 již 650

Ve spojitosti s tímto milníkem v historii obce bylo dne 18. června uspořádáno setkání občanů, rodáků a přátel obce, které navíc bylo spojeno se 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Tchořovicích, jež připadalo sice na loňský rok, ovšem v důsledku epidemiologických opatření se nemohlo uskutečnit.
První hosté se začali scházet od 10 hodin v místním pohostinství Na Kopečku. Pozvání starostky obce přijal vedle senátora za obvod č. 12 - Strakonice MUDr. Bc. Tomáše Fialy, MBA i jeho předchůdce Ing. Josef Kalbáč.
Všechny přítomné jistě potěšilo vystoupení nejmladší generace pod vedením paní Ivety Balkové a hudební vystoupení sester Bolinových. Následně byla zahájena výstava Tchořovice – historie a současnost ve vedlejší budově v zasedací místnosti obecního úřadu. Cílem akce bylo, aby se lidé sešli a popovídali si. Příjemné posezení v pohostinství bylo spojeno s chutným obědem, kávou či zákuskem.
Od 13 hodin si mohli všichni zájemci u kaple sv. Václava prohlédnout starší i novou techniku našich hasičů, a dále následovalo požehnání nového automobilu a stříkačky administrátorem farnosti Blatná, P. JCLic. Mgr. Rudolfem Maria Huškem, SChLJ. Poté se přítomní za doprovodu hudby vydali průvodem k pomníku padlých. Položením věnce došlo nejen k uctění památce padlých v první a druhé světové válce, ale starostkou obce bylo připomenuto, že i v současné době umírají nevinné děti a civilisté v novodobé válce na Ukrajině. Vzpomenuty byly na tomto místě rovněž povodně, které naši obec postihují, a právě poblíž pomníku padlých napáchaly největší škody v roce 2002. Tuto povodeň v těchto místech připomíná památník uprostřed prostranství a studny, které jediné zůstaly po domcích zničených povodní. Při opravě těchto studen byly do jejich kamenného obložení vloženy kameny s čísly popisnými těchto zbouraných domů. Pietní akt u pomníku padlých byl zakončen státní hymnou.
Další část oslav se odehrávala u rybníka Hořejšího, kde probíhala hasičská soutěž. Příjemné chvilky s dechovkou strávili zájemci v místním pohostinství mezi 17. a 18. hodinou. Celá akce byla večer zakončena hudebním vystoupením kapely Kudrnáči u rybníka Hořejšího.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě i samotné realizaci celé akce podíleli.

O významné události ve Tchořovicích napsal i Webový portál Jižní Čechy Teď - Tchořovice si připomněly 650 let od první zmínky, výročí slavili i hasiči | Jižní Čechy Teď! (jcted.cz)

Pozvánka na akci

Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH
Setkání občanů, rodáků a přátel obce + 130. výročí založení SDH

Autor článku: Eva Křivancová

Autor fotografií: Eva Křivancová

Publikováno: 18.06.2022

Aktualizováno: 23.10.2022