Schválený závěrečný účet SOB za rok 2023

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2023, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2023, Rozvaha 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Vyvěšeno na úřední desku: 20.06.2024

Z úřední desky bude sejmuto: 31.07.2025