Strategický rozvojový dokument obce Tchořovice

Zastupitelstvo obce Tchořovice schválilo dne 24. dubna 2018 usnesením č. 35/2018 nový „Strategický dokument obce Tchořovice na období 2018 – 2023“.

Strategický rozvojový dokument byl zpracován, projednán a schválen v rámci realizace projektu "Zvyšování profesionalizace řízení SOB a obcí SOB", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002817.

Strategický rozvojový dokument Obce Tchořovice

Strategický rozvojový dokument Obce Tchořovice - foto příloha

 

Vyvěšeno na úřední desku: 12.09.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000

Schváleno: 00.00.0000

Účinnost: 00.00.0000