Změny č. 1 ÚP Tchořovice - nabytí účinnosti ze dne 24.2.2021

Změny č. 1 ÚP Tchořovice včetně přiložených dokumentů a veřejné vyhlášky