Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Závěrečný účet SMOOS za r. 2014
Závěrečný účet Svazeku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2015 do 29.04.2015.

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2015 do 28.04.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na duben 2015
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2015 do 16.04.2015.

Záměr pronájmu pozemků - duben 2015
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Obec Tchořovice záměr pronájmu pozemků v k.ú. Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2015 do 23.04.2015.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 2176 / 15
Protokol č. 2576 / 15 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 4.3.2015.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2015 do 07.05.2015.

Projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Blatensko, o.p.s.
Dokument Místní akční skupiny Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2015 do 18.04.2015.

Veřejná vyhláška č.j.:KUJCK 25560/2015/OZZL/1
Oznámení veřejnou vyhláškou o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní rezervaci Dolejší rybník.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2015 do 18.04.2015.

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství č.j.: 98/2015-MZE- 15120
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Pozvánka na 6. zasedání ZO
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 12. března 2015 v 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2015 do 12.03.2015.

Pozvánka na 5. zasedání ZO
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 16. února 2015 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 09.02.2015 do 16.02.2015.

Opatření obecné povahy - návrh od KÚ JK č.j.: KUJCK 9962/2015/OZZL
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí vydává Opatření obecné povahy č. 1/2015 - výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského
sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2015 do 21.02.2015.

Opatření obecné povahy - návrh od KÚ JK č.j.: KUJCK 9956/2015/OZZL
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí vydává Opatření obecné povahy č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského
sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2015 do 21.02.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na únor 2015
Ve čtvrtek 5. února 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 29.01.2015 do 05.02.2015.

Usnesení od Exekutorského úřadu Klatovy č.j.: 120 EX 521/07-369
Exekutorský úřad Klatovy nařizuje nový čas a místo dražebního jednání (elektronické dražby)
Min.doba zveřejnění od 29.01.2015 do 14.02.2015.

Rozpočtový výhled Obce Tchořovice 2015 - 2018
Schváleno na 4. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice dne 29.12.2014 – usnesení číslo 73/2014
Min.doba zveřejnění od 15.01.2015 do 31.01.2015.

Rozpočet obce na rok 2015
Schváleno na 4. zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 29.12.2014 č. usnesení 72/2014.
Min.doba zveřejnění od 15.01.2015 do 31.01.2015.

MŽP vydává - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe zn.: 180/ENV/15
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2015 do 08.02.2015.

Usnesení od Exekutorského úřadu Klatovy č.j.: 120 EX 521/07-338
Dražební rok nemovitých věcí nařízený na den 07.01.2015 usnesením č.j. 120 EX 521/07-314 ze dne 24.9.2014 se odročuje na neurčito.
Min.doba zveřejnění od 07.01.2015 do 23.01.2015.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 73885/2014/OREG
Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje JK, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace
sp. zn.: OREG 73883/2014/dare/2.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2014 do 15.01.2015.

Pozvánka na 4. zasedání ZO
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 29. prosince 2014 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2014 do 29.12.2014.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 9475 / 14
Protokol č. 9475 / 14 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 20.11.2014.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2014 do 14.01.2015.

Územní plán obce Tchořovice 2014
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování zveřejnil Územní plán obce Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2014 do 29.12.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na prosinec 2014
Ve čtvrtek 18.12.2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2014 do 18.12.2014.

Záměr pronájmu a prodeje - prosinec 2014
Obec Tchořovice oznamuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Záměr pronájmu a prodeje.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2014 do 29.12.2014.

Návrh rozpočtu na r. 2015
Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2014 do 29.12.2014.

Rozpočtový výhled obce na r. 2015 - 2018
Rozpočtový výhled obce Tchořovice na rok 2015 - 2018.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2014 do 29.12.2014.

Pozvánka na 3. zasedání ZO
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 28. listopadu 2014 v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2014 do 28.11.2014.

Návrh rozpočtu SOB na r. 2015
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 26.11.2014.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2015
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2015
Min.doba zveřejnění od 07.11.2014 do 22.11.2014.

Oznámení o změně územního vymezení Natura 2000 č. j.: 2169/BL/14
Žádost o připomínky k návrhu změny stávající lokality CZ0315002 – Dolejší rybník.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2014 do 06.12.2014.