Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Záměr nakládání s majetkem - prosinec 2017
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Obec Tchořovice záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2017 do 23.12.2017.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - prosinec 2017
Ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 04.12.2017 do 14.12.2017.

Rozpočtové opatření č. 12 / 2017
Rozpočtové opatření č. 12 / 2017 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 04.12.2017 do 20.12.2017.

Rozpočtové opatření č. 11 / 2017
Rozpočtové opatření č. 11 / 2017 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 01.12.2017 do 17.12.2017.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Tchořovice 2019 - 2021 - návrh
Střednědobý výhled rozpočtu obce Tchořovice na roky 2019 - 2021 - návrh
Min.doba zveřejnění od 01.12.2017 do 17.12.2017.

Rozpočet obce Tchořovice na rok 2018, výdaje - návrh
Rozpočet obce Tchořovice na rok 2018 - výdaje (v tis. Kč) návrh
Min.doba zveřejnění od 01.12.2017 do 17.12.2017.

Rozpočet obce Tchořovice na rok 2018, příjmy - návrh
Rozpočet obce Tchořovice na rok 2018 - příjmy (v tis. Kč), návrh
Min.doba zveřejnění od 01.12.2017 do 17.12.2017.

Pozvánka na 38. zasedání ZO 6. 12. 2017
Pozvánka na 38. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 6. 12. 2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 29.11.2017 do 06.12.2017.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Informace starostky obce Tchořovice o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konanou 12. a 13. 1. 2018
Min.doba zveřejnění od 28.11.2017 do 13.01.2018.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 11343 / 17
Protokol č. 11343 / 17 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 13. 9. 2017
Min.doba zveřejnění od 22.11.2017 do 08.12.2017.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice 13. 9. 2017
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 13. 9. 2017
Min.doba zveřejnění od 22.11.2017 do 08.12.2017.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 11344 / 17
Protokol č. 11344 / 17 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 13. 9. 2017
Min.doba zveřejnění od 22.11.2017 do 08.12.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Rozhodnutí starostky obce Tchořovice o stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 13.01.2018.

Veřejná vyhláška č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství , Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2017 do 25.11.2017.

Informace o záměru zrušení linky č.340004
Informace ČSAD Jindřichův Hradec a.s.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2017 do 10.12.2017.

Rozpočtové opatření č. 10 / 2017
Rozpočtové opatření č. 10 / 2017 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 10.11.2017 do 25.11.2017.

Oznámení č.j.: ZÚ-03535/2017-13600
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2017 do 31.12.2017.

Žádost o poskytnutí informace č. j.: 2017 / 487/ TCH
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2017 do 21.11.2017.

Střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2019 - 2021
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2019 - 2021
Min.doba zveřejnění od 03.11.2017 do 29.11.2017.

Návrh rozpočtu SOB na r. 2018
Návrh rozpočtu SOB na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 03.11.2017 do 29.11.2017.

Pozvánka na 37. zasedání ZO 25. 10. 2017
Pozvánka na 37. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 10. 11. 2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2017 do 25.11.2017.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - listopad 2017
Ve čtvrtek 2. 11. 2017 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 23.10.2017 do 02.11.2017.

Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Tchořovice
Výzva k podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení traktorového nosiče a kontejnerů pro obec Tchořovice"
Min.doba zveřejnění od 23.10.2017 do 06.11.2017.

Pozvánka na 36. zasedání ZO 25. 10. 2017
Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 25. 10. 2017 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 18.10.2017 do 25.10.2017.

Územní rozhodnutí od MěÚ Blatná č. j.: MUBL 7529/2017
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Územní rozhodnutí
spis. zn.: OVÚP/1323/2017/KK
Min.doba zveřejnění od 16.10.2017 do 01.11.2017.

Rozpočtové opatření č. 9 / 2017
Rozpočtové opatření č. 9 / 2017 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 11.10.2017 do 27.10.2017.

Pozvánka na 35. zasedání ZO 11. 10. 2017
Pozvánka na 35. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 11. 10. 2017 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 02.10.2017 do 11.10.2017.

Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Informace starostky obce Tchořovice o době a místě konání voleb do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 27.09.2017 do 21.10.2017.

Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice
Výzva k podání nabídky na služby v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Tchořovice“.
V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení kontaktujte p. Jaroslav Němejc, email: jarin4276@gmail.com
Min.doba zveřejnění od 26.09.2017 do 11.10.2017.

Veřejná vyhláška č.j.:55197/2017-MZE-16212
Opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lese.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2017 do 15.10.2017.