Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 12124/19
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 26.9.2019
Min.doba zveřejnění od 20.01.2020 do 05.02.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 11815/19
Protokol o zkoušce pitné vody - objemová aktivita radonu, pro obec Tchořovice ze dne 26.9.2019
Min.doba zveřejnění od 20.01.2020 do 05.02.2020.

Změna pověřence na ochranu osobních údajů od 1.1.2020
Základní informace o Pověřenci pro ochranu osobních údajů od 1.1.2020
Min.doba zveřejnění od 15.01.2020 do 31.01.2020.

Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného pro rok 2020
Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného pro rok 2020 v obci Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 14.01.2020 do 30.01.2020.

Kalkulace cen pro vodné rok 2019, 2020 Obec Tchořovice
Kalkulace cen pro vodné rok 2019, 2020 Obec Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 14.01.2020 do 30.01.2020.

Rozpočtové opatření č. 15/2019
Rozpočtové opatření č. 15/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 08.01.2020 do 24.01.2020.

Rozpočet obce na rok 2020
Schváleno 18.12.2019 usnesení č. 86/2019
Min.doba zveřejnění od 08.01.2020 do 24.01.2020.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Tchořovice na období 2021 - 2022
Schváleno 18.12.2019 usnesení č. 87/2019
Min.doba zveřejnění od 08.01.2020 do 24.01.2020.

Schválený rozpočet SOB na rok 2020
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2020 včetně plnění předchozího roku
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 31.12.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 4/2019
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 06.01.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 06.01.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 2/2019
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 06.01.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 13994/19 a 13995/19
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 13.11.2019
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 05.01.2020.

Opatření obecné povahy od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 144262/2019
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává OOP č.1/2015 (změna č.1) výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského
Min.doba zveřejnění od 13.12.2019 do 30.12.2019.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 144264/2019
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává OOP - Stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy sp. zn.: ODSH 99515/2019/davi1 SO
Min.doba zveřejnění od 13.12.2019 do 30.12.2019.

Pozvánka na 14. zasedání ZO 18.12.2019
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 18.12.2019 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 11.12.2019 do 19.12.2019.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 10.12.2019 do 31.12.2022.

Rozpočtové opatření č. 14/2019
Rozpočtové opatření č. 14/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 25.12.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - prosinec 2019
Ve čtvrtek 12.12.2019 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 03.12.2019 do 12.12.2019.

Rozpočtové opatření č. 13/2019
Rozpočtové opatření č. 13/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 29.11.2019 do 31.12.2019.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Tchořovice na období 2021 – 2022
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Tchořovice 2021 - 2022
Min.doba zveřejnění od 29.11.2019 do 20.12.2019.

Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2020
Návrh - Rozpočet obce Tchořovice na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 29.11.2019 do 20.12.2019.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Tchořovice za rok 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Tchořovice za r. 2019
Min.doba zveřejnění od 29.11.2019 do 20.12.2019.

Opatření obecné povahy od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 135669/2019
Krajský úřad – Jihočeský kraj vydává OOP - výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského sp. zn.: OZZL 130079/2019/pelh SS
Min.doba zveřejnění od 26.11.2019 do 12.12.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 15533/2019
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na místních komunikacích v obci Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 15.11.2019 do 01.12.2019.

Rozpočtové opatření č. 12/2019
Rozpočtové opatření č. 12/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 08.11.2019 do 24.11.2019.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020 – 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice 2020 – 2023
Min.doba zveřejnění od 01.11.2019 do 20.12.2019.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 120881/2019
Návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na silnicích I. třídy spis. zn.:ODSH 99515/2019/davi1 SO
Min.doba zveřejnění od 29.10.2019 do 29.11.2019.

Pozvánka na 13. zasedání ZO 1.11.2019
Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 1.11.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 25.10.2019 do 02.11.2019.

Návrh rozpočtu SOB na r. 2020
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 24.10.2019 do 10.12.2019.