Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2019(archiv dokumentů)

Návrhu závěrečného účtu SOBu za rok 2019 včetně povinných příloh

Vyvěšeno na úřední desku: 29.05.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.06.2020