Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Informace starostky obce Tchořovice o počtu a sídlech volebních okrsků - volby 2016
Informace starostky obce Tchořovice o počtu a sídlech volebních okrsků pro konání voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016.
Min.doba zveřejnění od 18.08.2016 do 08.10.2016.

Karta volného bytu - srpen 2016
Obec Tchořovice vyhlašuje nájem bytu pro příjmově vymezené osoby. Žádosti je možné doručit na OÚ do pondělí 5. 9. 2016 do 15 h.
Min.doba zveřejnění od 18.08.2016 do 05.09.2016.

Záměr nakládání s majetkem - srpen 2016
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Obec Tchořovice záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 08.08.2016 do 24.08.2016.

Rozhodnutí o stanovení minimálního počtu členů volební komise - volby 2016
Rozhodnutí starostky obce Tchořovice o stanovení minimálního počtu členů volební komise.
Min.doba zveřejnění od 04.08.2016 do 08.10.2016.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 5584 / 16
Protokol č. 5584/16 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 9.6. - 22.6.2016
Min.doba zveřejnění od 07.07.2016 do 23.07.2016.

Pozvánka na 19. zasedání ZO
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 8. července 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2016 do 08.07.2016.

Záměr prodeje nepotřebného materiálu - červenec 2016
Obec Tchořovice nabízí k prodeji nepotřebný materiál. Zájemci se mohou informovat nejpozději do 29.července 2016.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2016 do 29.07.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje 23. června 2016
Ve čtvrtek 23. června 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 13.06.2016 do 23.06.2016.

Pozvánka na 18. zasedání ZO
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 10.června 2016 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2016 do 10.06.2016.

Opatření obecné povahy od MŽP č. j.: 33589 / ENV / 16
MŽP vydává OOP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
Min.doba zveřejnění od 03.06.2016 do 19.06.2016.

Závěrečný účet SMOOS za r. 2015
Závěrečný účet Svazeku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 27.05.2016 do 12.06.2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za r. 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 27.05.2016 do 12.06.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje 19. května 2016
Ve čtvrtek 19. května 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 11.05.2016 do 19.05.2016.

Závěrečný účet SOB, výsledek přezkumu hospodaření a související dokumenty 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska, FIN, Hodnotící zpráva a Komentář k hodnotící zprávě.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2016 do 18.05.2016.

Veřejná vyhláška č.j.: 1036399/16/2200-11460-301165
Daň z nemovitých věcí na rok 2016
Min.doba zveřejnění od 29.04.2016 do 30.05.2016.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 2934/16
Protokol č. 2934/16 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 30.3.2016 - 8.4.2016.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2016 do 12.05.2016.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 2935/16
Protokol č. 2935/16 o zkoušce surové vody pro obec Tchořovice ze dne 30.3.2016 - 11.4.2016.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2016 do 12.05.2016.

Pozvánka na 17. zasedání ZO
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 2.května 2016 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2016 do 02.05.2016.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 51968/2016
KÚ Jihočeského kraje zveřejňuje návrh Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje JK ve znění Aktualizace č. 3
spis. zn.: OREG/89469/2015/dare/18
Min.doba zveřejnění od 22.04.2016 do 22.05.2016.

Výroční zpráva o poskytování informací 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 22.04.2016 do 08.05.2016.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 3529/2016
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2016 do 03.05.2016.

Závěrečný účet za rok 2015
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Rozvaha za rok 2015
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2015
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2015
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 15.04.2016 do 01.05.2016.

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2015
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 14.04.2016 do 14.05.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na duben 2016
Ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2016 do 07.04.2016.

Dražební vyhláška č. j.: 26216
Dražební vyhláška o konání elektronické dražby dobrovolné
Min.doba zveřejnění od 08.03.2016 do 11.04.2016.

Pozvánka na 16. zasedání ZO
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 4. března 2016 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2016 do 04.03.2016.