Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 3.11.2020
Svolání ustavujícího (1) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2020 - 2024 na 3. listopadu 2020 od 10:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 23.10.2020 do 03.11.2020.

Rozbor vody radiochemický ze dne 10.9.2020
Rozbor vody radiochemický s protokoly o zkouškách č. 10292/20 a 2088721
Min.doba zveřejnění od 16.10.2020 do 01.11.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 10746/20
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 10.9.2020
Min.doba zveřejnění od 16.10.2020 do 01.11.2020.

Usnesení vlády č. 407 - 414 ze dne 12.10.2020
Usnesení vlády č. 407 - 414
Min.doba zveřejnění od 13.10.2020 do 29.10.2020.

Rozpočtové opatření č. 11/2020
Rozpočtové opatření č. 11/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 07.10.2020 do 23.10.2020.

Pozvánka na 20. zasedání ZO 7.10.2020
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 7.10.2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 29.09.2020 do 08.10.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 24.9.2020
Ve čtvrtek 24.9.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 18.09.2020 do 24.09.2020.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR konaných 2. a 3.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb
Min.doba zveřejnění od 17.09.2020 do 10.10.2020.

Záměr uzavřít smlouvu na umístění a provozování části veřejné telekomunikační sítě SporkNet č.j.: 2020/504/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr směnit část pozemku
Min.doba zveřejnění od 11.09.2020 do 28.09.2020.

Mimořádné opatření od MZDR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN platné od 10.9.2020
Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2020 do 26.09.2020.

Rozpočtové opatření č. 10/2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 09.09.2020 do 25.09.2020.

Změna č. 1 ÚP Tchořovice ze dne 7.9.2020
Textová část změny č.1 ÚP a přílohy ke změnán ÚP
Min.doba zveřejnění od 07.09.2020 do 14.10.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 12954/2020
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Tchořovice spis. zn.: OVÚP/1655/2018/VP
Min.doba zveřejnění od 07.09.2020 do 14.10.2020.

Záměr uzavřít Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech č.j. 2020/482/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Záměr uzavřít Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech
Min.doba zveřejnění od 04.09.2020 do 21.09.2020.

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 11.9.2020
První zasedání OVK pro volební okrsek č. 1 v Obci Tchořovice pro konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhne v pátek 11. září 2020 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Tchořovicích.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2020 do 03.10.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - září 2020
Ve čtvrtek 10.9.2020 od 9:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 03.09.2020 do 11.09.2020.

Rozpočtové opatření č. 9/2020
Rozpočtové opatření č. 9/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 31.08.2020 do 16.09.2020.

Mimořádné opatření MZ ČR platné od 1.9.2020 na území ČR
Mimořádné opatření MZ ČR včetně informačních letáků
Min.doba zveřejnění od 27.08.2020 do 30.09.2020.

Nařízení mimořádného opatření KHS JK č.j.: KHSJC 24392/2020/USC
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 2/2020 ze dne 17. srpna 2020
Min.doba zveřejnění od 18.08.2020 do 03.09.2020.

Informace starostky obce Tchořovice ze dne 13 . srpna 2020 o počtu a sídlech volebních okrsků
Informace starostky obce Tchořovice ze dne 13 . srpna 2020 o počtu a sídlech volebních okrsků
Min.doba zveřejnění od 13.08.2020 do 03.10.2020.

Rozpočtové opatření č. 8/2020
Rozpočtové opatření č. 8/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 13.08.2020 do 29.08.2020.

Pozvánka na 19. zasedání ZO 23.6.2020
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 13.8.2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 06.08.2020 do 14.08.2020.

Informace k volbám do Zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu 2020
Informace k volbám do Zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu 2020 konaných ve dnech ve dnech 2. a 3. října 2020
Min.doba zveřejnění od 04.08.2020 do 03.10.2020.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu ČR a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu České republiky a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Min.doba zveřejnění od 04.08.2020 do 03.10.2020.

Rozpočtové opatření č. 7/2020
Rozpočtové opatření č. 7/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 03.08.2020 do 19.08.2020.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 93610/2020
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy sp. zn.: ODSH 88605/2020/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 14.08.2020.

Nařízení mimořádného opatření KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27.7.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 13.08.2020.

Záměr směnit část pozemku parc. č. 1522 v k.ú. Tchořovice č.j.: 2010/369/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr směnit část pozemku
Min.doba zveřejnění od 14.07.2020 do 31.07.2020.

Záměr uzavřít Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech č.j.: 2020/370/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Záměr uzavřít Dodatek č. 8
Min.doba zveřejnění od 14.07.2020 do 31.07.2020.