Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 93610/2020
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy sp. zn.: ODSH 88605/2020/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 14.08.2020.

Nařízení mimořádného opatření KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27.7.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 1/2020 ze dne 27. července 2020
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 13.08.2020.

Záměr směnit část pozemku parc. č. 1522 v k.ú. Tchořovice č.j.: 2010/369/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr směnit část pozemku
Min.doba zveřejnění od 14.07.2020 do 31.07.2020.

Záměr uzavřít Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech č.j.: 2020/370/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Záměr uzavřít Dodatek č. 8
Min.doba zveřejnění od 14.07.2020 do 31.07.2020.

Rozpočtové opatření č. 6/2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 14.07.2020 do 30.07.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 6340/20
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 2.6.2020
Min.doba zveřejnění od 03.07.2020 do 19.07.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 6339/20
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 2.6.2020
Min.doba zveřejnění od 03.07.2020 do 19.07.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 6338/20
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 2.6.2020
Min.doba zveřejnění od 03.07.2020 do 19.07.2020.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2019
Závěrečný účet byl schválen Valnou hromadou SMOOS dne 30.6.2020
Min.doba zveřejnění od 03.07.2020 do 30.06.2021.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019 včetně povinných příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2020 do 01.07.2021.

Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2019
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2019 včetně povinných příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2020 do 30.06.2021.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 76879/2020
Krajský úřad - Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici i. Třídy sp. zn.: ODSH 53266/2020/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 19.06.2020 do 05.07.2020.

Pozvánka na 18. zasedání ZO 23.6.2020
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 23.6.2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2020 do 24.06.2020.

Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SMOOS
Min.doba zveřejnění od 13.06.2020 do 29.06.2020.

Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 05.06.2020 do 21.06.2020.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 66414/2020
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: ODSH 65560/2020/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 04.06.2020 do 20.06.2020.

Záměr směnit část pozemku parc. č. 1509/1 č.j.: 2010/293/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr směnit část pozemku
Min.doba zveřejnění od 04.06.2020 do 21.06.2020.

Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2019
Návrhu závěrečného účtu SOBu za rok 2019 včetně povinných příloh
Min.doba zveřejnění od 29.05.2020 do 17.06.2020.

Návrhu závěrečného účtu za rok 2019
Návrhu závěrečného účtu za rok 2019 s přílohami
Min.doba zveřejnění od 22.05.2020 do 30.06.2020.

Přílohy usnesení vlády č. 537 ze dne 11. května 2020
Přílohy usnesení vlády č. 537 ze dne 11. května 2020
Min.doba zveřejnění od 19.05.2020 do 04.06.2020.

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 15/2020 ze dne 18.5.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 15/2020 ze dne 18.5.2020
Min.doba zveřejnění od 19.05.2020 do 04.06.2020.

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 31 ze dne 18.5.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 31 ze dne 18.5.2020
Min.doba zveřejnění od 19.05.2020 do 04.06.2020.

Rozpočtové opatření č. 4/2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 18.05.2020 do 03.06.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - květen 2020
Ve čtvrtek 21.5.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 12.05.2020 do 21.05.2020.

Rozpočtové opatření č. 3/2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 05.05.2020 do 21.05.2020.

Rozhodnutí o prominutí příslušenství poplatku za kom. odpad z důvodu mimořádné události
Rozhodnutí o prominutí příslušenství poplatku za kom. odpad z důvodu mimořádné události (odložení splatnosti poplatku za komunální odpad v roce 2020 do 30.6.2020)
Min.doba zveřejnění od 05.05.2020 do 30.06.2020.

Skutečné náklady na výrobu vody v roce 2019
Skutečné náklady na výrobu vody v roce 2019, Kalkulace cen pro vodné rok 2020
Min.doba zveřejnění od 29.04.2020 do 15.05.2020.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Min.doba zveřejnění od 29.04.2020 do 29.05.2020.

Pozvánka na 17. zasedání ZO 4.5.2020
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 4. května 2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2020 do 05.05.2020.