Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020
Min.doba zveřejnění od 30.06.2021 do 01.07.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 9798/2021
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost sp.zn.: OVÚP/6608/2020/LR
Min.doba zveřejnění od 30.06.2021 do 16.07.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 8.7.2021
Ve čtvrtek 8.7.2021 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 29.06.2021 do 08.07.2021.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za r. 2020
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020 byl schválen VH SMOOS dne 8.6.2021
Min.doba zveřejnění od 25.06.2021 do 11.07.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 24.6.2021
Ve čtvrtek 24.6.2021 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 15.06.2021 do 24.06.2021.

Platná opatření v souvislosti s nákazou koronavirem k 8.6.2021
Přehled platných opatřeních v souvislosti s nákazou koronavirem k 8.6.2021
Min.doba zveřejnění od 14.06.2021 do 30.06.2021.

Pozvánka na 25. zasedání ZO 11.6.2021
Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 11. června 2021 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 04.06.2021 do 12.06.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-33053/2021-15121
Ministerstvo zemědělství vydává Oznámení o opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek
Min.doba zveřejnění od 02.06.2021 do 18.06.2021.

Rozpočtové opatření č. 04/2021
Rozpočtové opatření č. 04/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 31.05.2021 do 16.06.2021.

Návrh závěrečného účtu obce Tchořovice za r. 2020
Návrh závěrečného účtu obce Tchořovice včetně příloh: Rozvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztrát, Prohlášení kontrolované osoby, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Min.doba zveřejnění od 25.05.2021 do 18.06.2021.

Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2020
Návrhu závěrečného účtu a Zpráva o hospodaření SMOOS za rok 2020
Min.doba zveřejnění od 21.05.2021 do 08.06.2021.

Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2020
Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2020 s přílohami: Výkaz FIN 2-12M a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska
Min.doba zveřejnění od 14.05.2021 do 16.06.2021.

Pozvánka na 24. zasedání ZO 14.5.2021
Pozvánka na 24. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 14. května 2021 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 07.05.2021 do 15.05.2021.

Rozpočtové opatření č. 03/2021
Rozpočtové opatření č. 03/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 04.05.2021 do 20.05.2021.

Záměr uzavřít Dodatek č. 10 k Nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Záměr uzavřít Dodatek č. 10 k Nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech
Min.doba zveřejnění od 29.04.2021 do 14.05.2021.

Žádost o poskytnutí informace č. j.: 2021/253 /TCH
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Min.doba zveřejnění od 29.04.2021 do 15.05.2021.

Porovnání položek cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
Min.doba zveřejnění od 29.04.2021 do 29.05.2021.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 839049/21/2200-11460-301165
Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, informace k předpisnému seznamu a informace k zasílání složenek
Min.doba zveřejnění od 22.04.2021 do 26.05.2021.

Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 24.3.2021
Protokoly o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 3236/21
Min.doba zveřejnění od 20.04.2021 do 06.05.2021.

Ukončení nařízení SVS k ptačí chřipce č.j.: SVS/2021/048259-C
Krajská veterinární správa ukončuje ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu
Min.doba zveřejnění od 20.04.2021 do 06.05.2021.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/045762-C
Změna u ochranných a zdolávacích opatření v nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/035764-C ze dne 18.03.2021 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. Blatná
Min.doba zveřejnění od 15.04.2021 do 01.05.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 4822/2021
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost sp.zn.: OVÚP/6608/2020/LR
Min.doba zveřejnění od 07.04.2021 do 23.04.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 4838/2021
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost sp.zn.: OVÚP/12373/2020/KK
Min.doba zveřejnění od 07.04.2021 do 23.04.2021.

Skutečné náklady provozu vodovodu Tchořovice v roce 2020 a kalkulace pro rok 2021
Skutečné náklady provozu vodovodu Tchořovice v roce 2020 a kalkulace pro rok 2021
Min.doba zveřejnění od 07.04.2021 do 23.04.2021.

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst - 2021
Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
Min.doba zveřejnění od 06.04.2021 do 11.05.2021.

Pozvánka na 23. zasedání ZO 9.4.2021
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 9. dubna 2021 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
Min.doba zveřejnění od 02.04.2021 do 10.04.2021.

Rozpočtové opatření č. 02/2021
Rozpočtové opatření č. 02/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 29.03.2021 do 14.04.2021.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/035764-C
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 18.03.2021 do 03.04.2021.

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele ze dne 18.3.2021
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
Min.doba zveřejnění od 18.03.2021 do 03.04.2021.

Záměr prodeje vozidla Ford Tranzit č.j.: 2021/151 /TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Záměr prodeje vozidla Ford Tranzit 350L 2.0 D 74 kW
Min.doba zveřejnění od 15.03.2021 do 06.04.2021.