Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2022
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 12.11.2021 do 13.12.2021.

Rozpočtové opatření č. 12/2021
Rozpočtové opatření č. 12/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 12.11.2021 do 28.11.2021.

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Min.doba zveřejnění od 12.11.2021 do 29.11.2021.

Pozvánka na 27. zasedání ZO 3.11.2021
Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 3.11.2021 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 27.10.2021 do 03.11.2021.

Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 7.9.2021
Ekomonitor rozbor č. 11071
Min.doba zveřejnění od 21.10.2021 do 06.11.2021.

Protokol o zkoušce pitné vody radiologický ze dne 7.9.2021
Ekomonitor rozbor - radiologický č. 11072_21
Min.doba zveřejnění od 21.10.2021 do 06.11.2021.

Návrhu rozpočtu SOB na rok 2022
Návrhu rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 21.10.2021 do 01.12.2021.

Rozpočtové opatření č. 11/2021
Rozpočtové opatření č. 11/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 12.10.2021 do 28.10.2021.

Uzavření železničních přejezdů ve Lnářích a ve Tchořovicích u mlýna 11.10. - 15.10.2021
Veřejná vyhláška včetně příloh o uzavření přejezdů: od 11.10.2021 cca 8,00 hod havarijně uzavřen železniční přejezd P1272 - Lnáře dopravna– silnice II/174 a železniční přejezd P1267 – Tchořovice u mlýna
Min.doba zveřejnění od 08.10.2021 do 24.10.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212
Min.doba zveřejnění od 16.09.2021 do 31.12.2022.

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky konaných dne 8. a 9.10.2021
Oznámení starostky o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky konaných dne 8. a 9.října 2021
Min.doba zveřejnění od 15.09.2021 do 09.10.2021.

Rozpočtové opatření č. 10/2021
Rozpočtové opatření č. 10/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 14.09.2021 do 30.09.2021.

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 15.9.2021
První zasedání OVK pro volební okrsek č. 1 v Obci Tchořovice pro konání voleb do PS Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8 . a 9 . října 2021
Min.doba zveřejnění od 10.09.2021 do 16.09.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 9.9.2021
Ve čtvrtek 9.9.2021 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 30.08.2021 do 09.09.2021.

Rozpočtové opatření č. 09/2021
Rozpočtové opatření č. 09/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 26.08.2021 do 11.09.2021.

Informace starostky obce Tchořovice ze dne 23. srpna 2021 o počtu a sídlech volebních okrsků
Informace starostky obce Tchořovice ze dne 23. srpna 2021 o počtu a sídlech volebních okrsků
Min.doba zveřejnění od 23.08.2021 do 09.10.2021.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 12762/2021
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost.
Min.doba zveřejnění od 16.08.2021 do 01.09.2021.

Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 16.6.2021
Protokoly o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 8013/21
Min.doba zveřejnění od 16.08.2021 do 31.08.2021.

Rozpočtové opatření č. 08/2021
Rozpočtové opatření č. 08/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 13.08.2021 do 28.08.2021.

Pozvánka na 26. zasedání ZO 6.8.2021
Pozvánka na 26. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 6. srpna 2021 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 30.07.2021 do 07.08.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 11770/2021
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Min.doba zveřejnění od 22.07.2021 do 09.08.2021.

Rozpočtové opatření č. 07/2021
Rozpočtové opatření č. 07/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 15.07.2021 do 31.07.2021.

Rozpočtové opatření č. 06/2021
Rozpočtové opatření č. 06/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 09.07.2021 do 25.07.2021.

Rozpočtové opatření č. 05/2021
Rozpočtové opatření č. 05/2021 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 05.07.2021 do 21.07.2021.

Schválený závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2020
Závěrečný účet 2020, Prohlášení kontrolované osoby, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020, Rozvaha 2020, Výkaz zisku a ztráty 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020
Min.doba zveřejnění od 30.06.2021 do 16.07.2021.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020
Min.doba zveřejnění od 30.06.2021 do 01.07.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 9798/2021
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost sp.zn.: OVÚP/6608/2020/LR
Min.doba zveřejnění od 30.06.2021 do 16.07.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 8.7.2021
Ve čtvrtek 8.7.2021 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 29.06.2021 do 08.07.2021.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za r. 2020
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020 byl schválen VH SMOOS dne 8.6.2021
Min.doba zveřejnění od 25.06.2021 do 11.07.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 24.6.2021
Ve čtvrtek 24.6.2021 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 15.06.2021 do 24.06.2021.