Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Rozpočtové opatření č. 7 / 2017
Rozpočtové opatření č. 7 / 2017 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 07.08.2017 do 23.08.2017.

Pozvánka na 32. zasedání ZO 4. 8. 2017
Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 4. 8. 2017 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 21.07.2017 do 04.08.2017.

Závěrečný účet SOB 2016
Informace o zveřejnění závěrečného účtu SOB za rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 30.06.2018.

Rozpočtová opatření SOB
Informace o zveřejnění rozpočtových opatření SOB.
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 31.12.2017.

Usnesení č.j.: 20 Nc 13002/2017-14
Výzva Okresního soudu ve Strakonicích.
Min.doba zveřejnění od 11.07.2017 do 11.08.2017.

Poskytnutá informace č.j.:2017/315/TCH
Poskytnutá informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Min.doba zveřejnění od 11.07.2017 do 00.00.0000.

Oznámení aplikace přípravku nebezpečného pro včely - červenec 2017
Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
Min.doba zveřejnění od 07.07.2017 do 23.07.2017.

Poskytnutá informace č.j.:2017/282/TCH
Poskytnutá informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Min.doba zveřejnění od 27.06.2017 do 00.00.0000.

Pozvánka na 31. zasedání ZO 29. 6. 2017
Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 29. června 2017 ve 20:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 21.06.2017 do 30.06.2017.

Záměr nakládání s majetkem č. j.: 2017 / 281 / TCH
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Obec Tchořovice záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2017 do 05.07.2017.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 6286/17
Protokol č. 6286/17 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 19.6.2017
Min.doba zveřejnění od 19.06.2017 do 19.07.2017.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 6285/17
Protokol č. 6285/17 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 19.6.2017
Min.doba zveřejnění od 19.06.2017 do 19.07.2017.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2016
Schválený závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 14.06.2017 do 30.06.2018.

Pozvánka na 30. zasedání ZO 9. 6. 2017
Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 9. června 2017 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2017 do 09.06.2017.

Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2016
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2016 sestavený k 31. 12. 2017
Min.doba zveřejnění od 22.05.2017 do 07.06.2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za r. 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
Min.doba zveřejnění od 22.05.2017 do 07.06.2017.

Závěrečný účet SOB, výsledek přezkumu hospodaření a související dokumenty 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska, FIN, Hodnotící zpráva a Komentář k hodnotící zprávě.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2017 do 14.05.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č. j.: MUBL 4266/2017
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Oznámení - Zahájení územního řízení
spis. zn.: OVÚP/1323/2017/KK
Min.doba zveřejnění od 28.04.2017 do 14.05.2017.

Pozvánka na 29. zasedání ZO 5. 5. 2017
Pozvánka na 29. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 5. května 2017 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 28.04.2017 do 05.05.2017.

Protokol o zkoušce surové vody pro obec Tchořovice č. 3451 / 17
Protokol č. 3451 / 17 o zkoušce surové vody pro obec Tchořovice ze dne 29. 3. - 19. 4. 2017
Min.doba zveřejnění od 28.04.2017 do 14.05.2017.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 3450 / 17
Protokol č. 3450 / 17 o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 29. 3. - 7. 4. 2017
Min.doba zveřejnění od 28.04.2017 do 14.05.2017.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 53435/2017
KÚ Jihočeského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství vydává OOP a stanovuje přechodnou úpravu provozu silnice I/20 okr. Strakonice, v úseku Tchořovice - Blatná
Min.doba zveřejnění od 26.04.2017 do 12.05.2017.

Rozpočtový výhled Obce Tchořovice 2017 - 2020
Schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice dne 19.12.2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2016
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2016
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Rozvaha za rok 2016
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 11.05.2017.

Veřejná vyhláška od FÚ č. j.: 1103364/17/2200-11460-301165
FÚ pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 25.04.2017 do 29.05.2017.

Pozvánka na 28. zasedání ZO 21.4.2017
Pozvánka na 28. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 21. dubna 2017 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2017 do 21.04.2017.