Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Opatřením obecné povahy č. 1 / 2015 č. j.: KUJCK 42688/2015/OZZL
Krajský úřad Jihočeský kraj vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského
sp. zn.: OZZL 67458/2014/pelh
včetně přílohy č. 1.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2015 do 25.06.2015.

Opatřením obecné povahy č. 1 / 2015 č. j.: KUJCK 42685/2015/OZZL
Krajský úřad Jihočeský kraj vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského
sp. zn.: OZZL 67458/2014/pelh.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2015 do 25.06.2015.

Opatřením obecné povahy č. 1 / 2015 č. j.: KUJCK 42679/2015/OZZL
Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí vydává Opatření obecné povahy č. 1/2015 – udělení výjimky k lovu bobra evropského
Sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2015 do 25.06.2015.

Pozvánka na 8. zasedání ZO
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 2. června 2015 v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 25.05.2015 do 02.06.2015.

Záměr pronájmu pozemků - květen 2015
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Obec Tchořovice záměr pronájmu pozemků v k. ú. Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2015 do 02.06.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za r. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2015 do 03.06.2015.

Uzavření komunikace III/17310 Hajany – Lnáře od 1. 6. do 14. 6. 2015
Uzavření komunikace III/17310 Hajany – Lnáře v termínu 1.6 2015 – 14.6.2015 z důvodu opravy komunikace.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2015 do 14.06.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za r. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOB za rok 2014
č.j.: KUJCK 30781/2014 OEKO-PŘ.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2015 do 28.05.2015.

Komentář k hodnotící zprávě pro SOB za r. 2014
Komentář k hodnotící zprávě pro SOB za r. 2014.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2015 do 28.05.2015.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOB za r. 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2014.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2015 do 28.05.2015.

Hodnotící zpráva za r. 2014 pro DSO Blatenska
Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za DSO Blatenska Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2015 do 28.05.2015.

Celkové vyúčtování všech položek pro vodné a stočné za rok 2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014
Min.doba zveřejnění od 12.05.2015 do 12.06.2015.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 1116813/15/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2015 do 01.06.2015.

Závěrečný účet za rok 2014
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2014
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2014
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Rozvaha za rok 2014
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Příloha - informace za rok 2014
Příloha s informacemi pro obec Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Pozvánka na 7. zasedání ZO
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 24. dubna 2015 v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2015 do 24.04.2015.

Závěrečný účet SMOOS za r. 2014
Závěrečný účet Svazeku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2015 do 29.04.2015.

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2015 do 28.04.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na duben 2015
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2015 do 16.04.2015.

Záměr pronájmu pozemků - duben 2015
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Obec Tchořovice záměr pronájmu pozemků v k.ú. Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2015 do 23.04.2015.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 2176 / 15
Protokol č. 2576 / 15 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 4.3.2015.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2015 do 07.05.2015.

Projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Blatensko, o.p.s.
Dokument Místní akční skupiny Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2015 do 18.04.2015.

Veřejná vyhláška č.j.:KUJCK 25560/2015/OZZL/1
Oznámení veřejnou vyhláškou o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní rezervaci Dolejší rybník.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2015 do 18.04.2015.

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství č.j.: 98/2015-MZE- 15120
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Pozvánka na 6. zasedání ZO
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 12. března 2015 v 17:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 05.03.2015 do 12.03.2015.

Pozvánka na 5. zasedání ZO
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 16. února 2015 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 09.02.2015 do 16.02.2015.