Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Oznámení starostky obce Tchořovice o místě a době konání voleb - říjen 2018
Oznámení starostky obce Tchořovice o místě a době konání voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018
Min.doba zveřejnění od 13.09.2018 do 06.10.2018.

Pozvánka na 49. zasedání ZO 18. 9. 2018
Pozvánka na 49. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 18. 9. 2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 11.09.2018 do 18.09.2018.

Pozvánka na první zasedání OVK 12. 9. 2018
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 06.09.2018 do 12.09.2018.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - září 2018
Ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 28.08.2018 do 06.09.2018.

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška č.j.:MUBL 8010/2018
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2018 do 09.09.2018.

Veřejná vyhláška oznámení o projednání ÚP č. j.: MUBL 9138/2018
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku spis. zn.: OVÚP/1655/2018/VP
Min.doba zveřejnění od 13.08.2018 do 13.09.2018.

Pozvánka na 48. zasedání ZO 27. 8. 2018
Pozvánka na 48. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 27. 8. 2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 12.08.2018 do 27.08.2018.

Oznámení zahájení územního řízení č. j.: MUBL 8757/2018
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Oznámení zahájení územního řízení spis. zn.: OVÚP/5200/2018/KK
Min.doba zveřejnění od 10.08.2018 do 27.08.2018.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 06.08.2018 do 06.10.2018.

Kalkulace cen pro vodné rok 2018
Kalkulace cen pro vodné rok 2018 Obec Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 27.07.2018 do 12.08.2018.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 6468 / 18
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice k 5. 6. 2018
Min.doba zveřejnění od 19.07.2018 do 04.08.2018.

Pozvánka na 47. zasedání ZO 20. 7. 2018
Pozvánka na 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 20. července 2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 13.07.2018 do 20.07.2018.

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14.6.2018
Smlouva o poskytnutí dotace společnosti Prevent 99 z.ú.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2018 do 12.07.2021.

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018
Rozpočtové opatření č. 9 / 2018 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 09.07.2018 do 25.07.2018.

Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Tchořovice na období 2018 - 2022
Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Tchořovice na volební období 2018 - 2022
Min.doba zveřejnění od 09.07.2018 do 06.10.2018.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2017
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2017 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2018 do 30.06.2019.

Rozpočtové opatření č. 8 / 2018
Rozpočtové opatření č. 8 / 2018 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 26.06.2018 do 12.07.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 79425/2018
KÚ Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy o Stanovení přechodné úpravy provozu sp. zn.: ODSH 71801/2018/karvankova
Min.doba zveřejnění od 18.06.2018 do 04.07.2018.

Rozpočtové opatření č. 7 / 2018
Rozpočtové opatření č. 7 / 2018 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 12.06.2018 do 28.06.2018.

Pozvánka na 46. zasedání ZO 19. 6. 2018
Pozvánka na 46. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 19. června 2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2018 do 19.06.2018.

Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2017
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2017 byl schválen Valnou hromadou SMOOS dne 5. 6. 2018
Min.doba zveřejnění od 11.06.2018 do 11.06.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - červen 2018
Ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 11.06.2018 do 21.06.2018.

Rozpočtové opatření č. 6 / 2018
Rozpočtové opatření č. 6 / 2018 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 01.06.2018 do 17.07.2018.

Závěrečný účet za rok 2017
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 31.05.2018 do 30.06.2018.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 31.05.2018 do 30.06.2018.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2017
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 31.05.2018 do 30.06.2018.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2017
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 31.05.2018 do 30.06.2018.

Rozvaha za rok 2017
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 31.05.2018 do 30.06.2018.

Opatření obecné povahy od MěÚ Blatná zn.: MUBL 6104/2018
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává OOP - Veřejnou vyhlášku a stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 29.05.2018 do 14.06.2018.

Pozvánka na 45. zasedání ZO 29. 5. 2018
Pozvánka na 45. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 29. května 2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2018 do 29.05.2018.