Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Usnesení vlády č. 82 ze dne 14.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Min.doba zveřejnění od 14.03.2020 do 30.03.2020.

Dokumenty týkající nákazy koronavirem - 13.3.2020
Usnesení vlády a opatření týkající nákazy koronavirem
Min.doba zveřejnění od 13.03.2020 do 29.03.2020.

Usnesení vlády ČR č. 75,76,77,78,79,80 a 81/2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření
Min.doba zveřejnění od 13.03.2020 do 29.03.2020.

Rozpočtové opatření č. 2/2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 06.03.2020 do 22.03.2020.

Pozvánka na 16. zasedání ZO 11.3.2020
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 11.3.2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2020 do 12.03.2020.

Výroční zpráva o poskytování informací 2019
Výroční zpráva Obce Tchořovice za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Min.doba zveřejnění od 26.02.2020 do 13.03.2020.

Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 17.02.2020 do 04.03.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - únor 2020
Ve čtvrtek 20.2.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 11.02.2020 do 21.02.2020.

Změna č. 1 územního plánu Tchořovice ze dne 1.2.2020
Změna č. 1 územního plánu Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 05.02.2020 do 18.03.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 1825/2020
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o zahájení řízení vydání změny č. 1 ÚP Tchořovice spis. zn.: OVÚP/1655/2018/VP
Min.doba zveřejnění od 05.02.2020 do 18.03.2020.

Pozvánka na 15. zasedání ZO 30.1.2020
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 30.1.2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 23.01.2020 do 31.01.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 12124/19
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 26.9.2019
Min.doba zveřejnění od 20.01.2020 do 05.02.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 11815/19
Protokol o zkoušce pitné vody - objemová aktivita radonu, pro obec Tchořovice ze dne 26.9.2019
Min.doba zveřejnění od 20.01.2020 do 05.02.2020.

Změna pověřence na ochranu osobních údajů od 1.1.2020
Základní informace o Pověřenci pro ochranu osobních údajů od 1.1.2020
Min.doba zveřejnění od 15.01.2020 do 31.01.2020.

Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného pro rok 2020
Ceny pro pevnou i pohyblivou složku vodného pro rok 2020 v obci Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 14.01.2020 do 30.01.2020.

Kalkulace cen pro vodné rok 2019, 2020 Obec Tchořovice
Kalkulace cen pro vodné rok 2019, 2020 Obec Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 14.01.2020 do 30.01.2020.

Rozpočtové opatření č. 15/2019
Rozpočtové opatření č. 15/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 08.01.2020 do 24.01.2020.

Rozpočet obce na rok 2020
Schváleno 18.12.2019 usnesení č. 86/2019
Min.doba zveřejnění od 08.01.2020 do 24.01.2020.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Tchořovice na období 2021 - 2022
Schváleno 18.12.2019 usnesení č. 87/2019
Min.doba zveřejnění od 08.01.2020 do 24.01.2020.

Schválený rozpočet SOB na rok 2020
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2020 včetně plnění předchozího roku
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 31.12.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 4/2019
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 06.01.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 06.01.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 2/2019
Obecně závazná vyhláška obce Tchořovice č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 06.01.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 13994/19 a 13995/19
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 13.11.2019
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 05.01.2020.

Opatření obecné povahy od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 144262/2019
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává OOP č.1/2015 (změna č.1) výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského
Min.doba zveřejnění od 13.12.2019 do 30.12.2019.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 144264/2019
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává OOP - Stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy sp. zn.: ODSH 99515/2019/davi1 SO
Min.doba zveřejnění od 13.12.2019 do 30.12.2019.

Pozvánka na 14. zasedání ZO 18.12.2019
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 18.12.2019 od 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 11.12.2019 do 19.12.2019.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 10.12.2019 do 31.12.2022.

Rozpočtové opatření č. 14/2019
Rozpočtové opatření č. 14/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 25.12.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - prosinec 2019
Ve čtvrtek 12.12.2019 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 03.12.2019 do 12.12.2019.