Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Plán rozvoje DSO SMOOS na období 2021 - 2025
Plán rozvoje DSO SMOOS
Min.doba zveřejnění od 30.11.2020 do 15.12.2020.

Návrh rozpočtu na r. 2021 pro obec Tchořovice
Návrh rozpočtu na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 28.11.2020 do 18.12.2020.

Návrh středbědobého výhledu rozpočtu obce Tchořovice na období 2022-2023
Návrh středbědobého výhledu rozpočtu obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 28.11.2020 do 18.12.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 3.12.2020
Ve čtvrtek 3.12.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 25.11.2020 do 03.12.2020.

Usnesení vlády č. 471 - 478 ze dne 20.11.2020
Usnesení vlády ze dne 20.11.2020 o prodloužení nouzového stavu a dalších krizových opatření
Min.doba zveřejnění od 23.11.2020 do 12.12.2020.

Záměr pronájmu parc. č. 2161
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu pozemku pozemku
Min.doba zveřejnění od 09.11.2020 do 24.11.2020.

Rozpočtové opatření č. 12/2020
Rozpočtové opatření č. 12/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 03.11.2020 do 19.11.2020.

Usnesení vlády č. 429 platné od 23.10.2020
Usnesení vlády č. 429
Min.doba zveřejnění od 27.10.2020 do 12.11.2020.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOB na období 2022 – 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOB na období 2022 – 2024
Min.doba zveřejnění od 27.10.2020 do 11.12.2020.

Návrh rozpočtu SOB na rok 2021
Návrh rozpočtu SOB na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 27.10.2020 do 11.12.2020.

Platná krizová mimořádná opatření na území ČR od 21.10.2020
Přehled platných opatření
Min.doba zveřejnění od 23.10.2020 do 08.11.2020.

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 3.11.2020
Svolání ustavujícího (1) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2020 - 2024 na 3. listopadu 2020 od 10:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 23.10.2020 do 03.11.2020.

Rozbor vody radiochemický ze dne 10.9.2020
Rozbor vody radiochemický s protokoly o zkouškách č. 10292/20 a 2088721
Min.doba zveřejnění od 16.10.2020 do 01.11.2020.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 10746/20
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 10.9.2020
Min.doba zveřejnění od 16.10.2020 do 01.11.2020.

Usnesení vlády č. 407 - 414 ze dne 12.10.2020
Usnesení vlády č. 407 - 414
Min.doba zveřejnění od 13.10.2020 do 29.10.2020.

Rozpočtové opatření č. 11/2020
Rozpočtové opatření č. 11/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 07.10.2020 do 23.10.2020.

Pozvánka na 20. zasedání ZO 7.10.2020
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 7.10.2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 29.09.2020 do 08.10.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 24.9.2020
Ve čtvrtek 24.9.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 18.09.2020 do 24.09.2020.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR konaných 2. a 3.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb
Min.doba zveřejnění od 17.09.2020 do 10.10.2020.

Záměr uzavřít smlouvu na umístění a provozování části veřejné telekomunikační sítě SporkNet č.j.: 2020/504/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr směnit část pozemku
Min.doba zveřejnění od 11.09.2020 do 28.09.2020.

Mimořádné opatření od MZDR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN platné od 10.9.2020
Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2020 do 26.09.2020.

Rozpočtové opatření č. 10/2020
Rozpočtové opatření č. 10/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 09.09.2020 do 25.09.2020.

Změna č. 1 ÚP Tchořovice ze dne 7.9.2020
Textová část změny č.1 ÚP a přílohy ke změnán ÚP
Min.doba zveřejnění od 07.09.2020 do 14.10.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 12954/2020
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Tchořovice spis. zn.: OVÚP/1655/2018/VP
Min.doba zveřejnění od 07.09.2020 do 14.10.2020.

Záměr uzavřít Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech č.j. 2020/482/TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Záměr uzavřít Dodatek č. 9 k Nájemní smlouvě a smlouvě o hospodaření v lesních porostech
Min.doba zveřejnění od 04.09.2020 do 21.09.2020.

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 11.9.2020
První zasedání OVK pro volební okrsek č. 1 v Obci Tchořovice pro konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhne v pátek 11. září 2020 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Tchořovicích.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2020 do 03.10.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - září 2020
Ve čtvrtek 10.9.2020 od 9:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 03.09.2020 do 11.09.2020.

Rozpočtové opatření č. 9/2020
Rozpočtové opatření č. 9/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 31.08.2020 do 16.09.2020.

Mimořádné opatření MZ ČR platné od 1.9.2020 na území ČR
Mimořádné opatření MZ ČR včetně informačních letáků
Min.doba zveřejnění od 27.08.2020 do 30.09.2020.

Nařízení mimořádného opatření KHS JK č.j.: KHSJC 24392/2020/USC
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 2/2020 ze dne 17. srpna 2020
Min.doba zveřejnění od 18.08.2020 do 03.09.2020.