Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018
Rozpočtové opatření č. 9 / 2018 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 09.07.2018 do 25.07.2018.

Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Tchořovice na období 2018 - 2022
Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Tchořovice na volební období 2018 - 2022
Min.doba zveřejnění od 09.07.2018 do 06.10.2018.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2017
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2017 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2018 do 30.06.2019.

Rozpočtové opatření č. 8 / 2018
Rozpočtové opatření č. 8 / 2018 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 26.06.2018 do 12.07.2018.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 79425/2018
KÚ Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy o Stanovení přechodné úpravy provozu sp. zn.: ODSH 71801/2018/karvankova
Min.doba zveřejnění od 18.06.2018 do 04.07.2018.

Rozpočtové opatření č. 7 / 2018
Rozpočtové opatření č. 7 / 2018 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 12.06.2018 do 28.06.2018.

Pozvánka na 46. zasedání ZO 19. 6. 2018
Pozvánka na 46. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 19. června 2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2018 do 19.06.2018.

Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2017
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2017 byl schválen Valnou hromadou SMOOS dne 5. 6. 2018
Min.doba zveřejnění od 11.06.2018 do 11.06.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - červen 2018
Ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 11.06.2018 do 21.06.2018.

Rozpočtové opatření č. 6 / 2018
Rozpočtové opatření č. 6 / 2018 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 01.06.2018 do 17.07.2018.

Závěrečný účet za rok 2017
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 31.05.2018 do 30.06.2018.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 31.05.2018 do 30.06.2018.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2017
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 31.05.2018 do 30.06.2018.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2017
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 31.05.2018 do 30.06.2018.

Rozvaha za rok 2017
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 31.05.2018 do 30.06.2018.

Opatření obecné povahy od MěÚ Blatná zn.: MUBL 6104/2018
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává OOP - Veřejnou vyhlášku a stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 29.05.2018 do 14.06.2018.

Pozvánka na 45. zasedání ZO 29. 5. 2018
Pozvánka na 45. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 29. května 2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2018 do 29.05.2018.

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2017
Návrh závěrečného účtu pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 17.05.2018 do 02.06.2018.

Záměr nakládání s majetkem č. j.: 2018/218/TCH
Záměr pronájmu
Min.doba zveřejnění od 11.05.2018 do 27.05.2018.

Pozvánka na 44. zasedání ZO 18. 5. 2018
Pozvánka na 44. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 18. května 2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 11.05.2018 do 18.05.2018.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - květen 2018
Ve čtvrtek 17.5. 2018 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 10.05.2018 do 17.05.2018.

Rozpočtové opatření č. 5 / 2018
Rozpočtové opatření č. 5 / 2018 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 07.05.2018 do 22.05.2018.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 3709 / 18
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice k 27. 3. 2018
Min.doba zveřejnění od 30.04.2018 do 16.05.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn. MUBL 2181/2018-3
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu Polní cesta Tchořovice II. etapa
Min.doba zveřejnění od 30.04.2018 do 16.05.2018.

Návrh závěrečného účtu SOB 2017
Návrh závěrečného účtu SOB sestavený ke dni 31. 12. 2017
Min.doba zveřejnění od 30.04.2018 do 06.06.2018.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č. j.: 1112217/18/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že jsou zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 28.05.2018.

Závěrečný účet za rok 2017 - návrh
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2017 - návrh
Min.doba zveřejnění od 23.04.2018 do 14.05.2018.

Pozvánka na 43. zasedání ZO 24. 4. 2018
Pozvánka na 43. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 24. dubna 2018 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2018 do 24.04.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 3375/2018
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 12.04.2018 do 28.04.2018.

Rozpočtové opatření č. 4 / 2018
Rozpočtové opatření č. 4 / 2018 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 11.04.2018 do 27.04.2018.