Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Rozhodnutí o umístění stavby č.j.: MUBL 9486/2019
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Rozhodnutí o umístění stavby "Výstavba VO Tchořovice - severní část" spis.zn: OVÚP/4785/2019/KK
Min.doba zveřejnění od 03.07.2019 do 19.07.2019.

Pravidla pro zapůjčování stolů a lavic (pivních setů) v majetku obce Tchořovice platné od 1.7.2019
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Tchořovice č. 50/2019 ze dne 20. 6. 2019 byla stanovena pravidla a ceny pro zapůjčování obecních stolů a lavic (pivních setů).
Min.doba zveřejnění od 02.07.2019 do 18.07.2019.

Střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020-2022
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 - 2022 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2019 do 31.01.2023.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2018
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Blatenska za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 18.06.2019 do 01.07.2020.

Pozvánka na 9. zasedání ZO 20.6.2019
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 20.6.2019 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 14.06.2019 do 20.06.2019.

Závěrečný účet SMOOS 2018
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 13.06.2019 do 30.06.2020.

Veřejná vyhláška od Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j.:KUJCK 67362/2019
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy sp. zn.: ODSH 65344/2019/karvankova SO
Min.doba zveřejnění od 11.06.2019 do 27.06.2019.

Rozpočtové opatření č. 06/2019
Rozpočtové opatření č. 06/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 10.06.2019 do 26.06.2019.

Oznámení o možnosti seznámit se s podklady Rozhodnutí č.j.: MUBL 8392/2019
Oznámení o možnosti seznámit se s podklady Rozhodnutí o umístění stavby: Výstavba VO Tchořovice - severní část Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 07.06.2019 do 23.06.2019.

Pozvánka na 8. zasedání ZO 11.6.2019
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 11. června 2019 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 04.06.2019 do 11.06.2019.

Veřejná vyhláška od MŽP č. j.: MZP/2019/630/1219
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého spis. zn.: ZN/MZP/2019/630/267
Min.doba zveřejnění od 04.06.2019 do 20.06.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č. j.: MUBL 7560/2019
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH spis. zn.: MUBL 6853/2019/OD
Min.doba zveřejnění od 29.05.2019 do 14.06.2019.

Rozpočtové opatření č. 05/2019
Rozpočtové opatření č. 05/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 27.05.2019 do 12.06.2019.

Výsledky voleb do EP konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. a 25.05.2019 - Výsledky hlasování za územní celky
Min.doba zveřejnění od 27.05.2019 do 12.06.2019.

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2018
Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 23.05.2019 do 11.06.2019.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Svazek měst a obcí okresu Strakonice za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Min.doba zveřejnění od 23.05.2019 do 11.06.2019.

Závěrečný účet za rok 2018
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 20178
Min.doba zveřejnění od 17.05.2019 do 02.06.2019.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 6974/2019
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Min.doba zveřejnění od 15.05.2019 do 30.06.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - květen 2019
Ve čtvrtek 23.5.2019 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 13.05.2019 do 23.05.2019.

Oznámení zahájení územního řízení č.j.: MUBL 6511/2019
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Oznámení zahájení územního řízení: Výstavba VO Tchořovice - severní část, spis. zn.: OVÚP/4785/2019/KK
Min.doba zveřejnění od 10.05.2019 do 26.05.2019.

Oznámení o době a místě konání voleb do EP ve dnech 24. – 25.5.2019 ve Tchořovicích
Oznámení starostky obce Tchořovice o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. – 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 07.05.2019 do 25.05.2019.

Rozpočtové opatření č. 04/2019
Rozpočtové opatření č. 04/2019 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 06.05.2019 do 22.05.2019.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice č. 3702/19
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 28.3.2019
Min.doba zveřejnění od 30.04.2019 do 16.05.2019.

Skutečné náklady pro výrobu vody v roce 2018
Skutečné náklady pro výrobu vody v roce 2018 a Kalkulace cen pro vodné rok 2019
Min.doba zveřejnění od 30.04.2019 do 31.05.2019.

Veřejná vyhláška č.j.: KUJCK 49194/2019
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
Min.doba zveřejnění od 29.04.2019 do 15.05.2019.

Pozvánka na první zasedání OVK - 2.5.2019
Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise pro volby do EP konaných 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 26.04.2019 do 02.05.2019.

Pozvánka na 7. zasedání ZO 3.5.2019
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 3. května 2019 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2019 do 03.05.2019.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č. j.: 1119565/19/2200-11460-301165
Ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 26.04.2019 do 27.05.2019.

Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2018
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Blatenska za rok 2018 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 18.04.2019 do 29.05.2019.

Záměr prodeje plynárenského zařízení č.j.: 2019/206TCH
Obec Tchořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje plynárenského zařízení
Min.doba zveřejnění od 12.04.2019 do 29.04.2019.