Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 11194/16
Protokol č. 11194/16 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 8.11.2016 - 21.11.2016.
Min.doba zveřejnění od 23.11.2016 do 08.12.2016.

Pozvánka na 23. zasedání ZO
Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 18.listopadu 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2016 do 18.11.2016.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 10478/16
Protokol č. 10478/16 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 6.10. - 20.10.2016
Min.doba zveřejnění od 10.11.2016 do 26.11.2016.

Protokol o radiochemické zkoušce vody pro obec Tchořovice č. PR167273
Protokol č. 10478/16 o radiochemické zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 11.10. - 31.10.2016
Min.doba zveřejnění od 10.11.2016 do 26.11.2016.

Změna úředních hodin OÚ Tchořovice od 7. 11. 2016
OÚ Tchořovice oznamuje změnu úředních hodin od 7.11.2016
Min.doba zveřejnění od 07.11.2016 do 23.11.2016.

Záměr nakládání s majetkem - listopad 2016
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Obec Tchořovice záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2016 do 18.11.2016.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2017
Svazek měst a obcí okresu Strakonice zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 27.10.2016 do 12.11.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje 3. listopadu 2016
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 9:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 1. ustavující zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 24.10.2016 do 03.11.2016.

Pozvánka na 22. zasedání ZO
Pozvánka na 22. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 14.října 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 07.10.2016 do 14.10.2016.

Opatření obecné povahy od KÚ JK - č. j.: KUJCK 129868/2016
KÚ Jihočeského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství vydává OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu
spis. zn.: ODSH 129827/2016/mahov
Min.doba zveřejnění od 06.10.2016 do 22.10.2016.

Návrh rozpočtu SOB na rok 2017
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 27.09.2016 do 13.10.2016.

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci č. j.: 203 Ex 58805/11-82
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci
Min.doba zveřejnění od 27.09.2016 do 02.11.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje 22. září 2016
Ve čtvrtek 22. září 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2016 do 22.09.2016.

Oznámení o době a místě konání voleb - volby 2016
Oznámení starostky obce Tchořovice o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016.
Min.doba zveřejnění od 13.09.2016 do 08.10.2016.

Oznámení o přidělení bytu ve Tchořovicích č. p. 77
Obec Tchořovice zveřejňuje Oznámení o přidělení bytu č. p. 77 ve Tchořovicích
Min.doba zveřejnění od 13.09.2016 do 29.09.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn: MUBL 8968/2016
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává OOP - Veřejnou vyhlášku o přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 08.09.2016 do 24.09.2016.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s.
Smlouva o zápůjčce mezi Svazkem obcí Blatenska a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2016 do 29.08.2019.

Pozvánka na 21. zasedání ZO
Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 5. září 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2016 do 05.09.2016.

Pozvánka na 20. zasedání ZO
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 26. srpna 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 19.08.2016 do 26.08.2016.

Rozhodnutí prezidenta ČR ze dne 21. 4. 2016
Rozhodnutí prezidenta ČR ze dne 21.4.2016 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
Min.doba zveřejnění od 18.08.2016 do 08.10.2016.

Informace starostky obce Tchořovice o počtu a sídlech volebních okrsků - volby 2016
Informace starostky obce Tchořovice o počtu a sídlech volebních okrsků pro konání voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016.
Min.doba zveřejnění od 18.08.2016 do 08.10.2016.

Karta volného bytu - srpen 2016
Obec Tchořovice vyhlašuje nájem bytu pro příjmově vymezené osoby. Žádosti je možné doručit na OÚ do pondělí 5. 9. 2016 do 15 h.
Min.doba zveřejnění od 18.08.2016 do 05.09.2016.

Záměr nakládání s majetkem - srpen 2016
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Obec Tchořovice záměr nakládání s majetkem.
Min.doba zveřejnění od 08.08.2016 do 24.08.2016.

Rozhodnutí o stanovení minimálního počtu členů volební komise - volby 2016
Rozhodnutí starostky obce Tchořovice o stanovení minimálního počtu členů volební komise.
Min.doba zveřejnění od 04.08.2016 do 08.10.2016.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 5584 / 16
Protokol č. 5584/16 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 9.6. - 22.6.2016
Min.doba zveřejnění od 07.07.2016 do 23.07.2016.

Pozvánka na 19. zasedání ZO
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 8. července 2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2016 do 08.07.2016.

Záměr prodeje nepotřebného materiálu - červenec 2016
Obec Tchořovice nabízí k prodeji nepotřebný materiál. Zájemci se mohou informovat nejpozději do 29.července 2016.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2016 do 29.07.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje 23. června 2016
Ve čtvrtek 23. června 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 13.06.2016 do 23.06.2016.

Pozvánka na 18. zasedání ZO
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 10.června 2016 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2016 do 10.06.2016.

Opatření obecné povahy od MŽP č. j.: 33589 / ENV / 16
MŽP vydává OOP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
Min.doba zveřejnění od 03.06.2016 do 19.06.2016.