Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Pozvánka na 12. zasedání ZO 13.9.2023
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 13.9.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Min.doba zveřejnění od 06.09.2023 do 13.09.2023.

Záměr pachtu ze dne 29.8.2023
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pachtu
Min.doba zveřejnění od 29.08.2023 do 14.09.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 14337/2023
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu Polní cesta Tchořovice spis. zn.: MUBL 8722/2023/OD
Min.doba zveřejnění od 24.08.2023 do 09.09.2023.

Rozpočtové opatření č. 08/2023
Rozpočtové opatření č. 08/2023 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 24.08.2023 do 09.09.2023.

Pozvánka na 11. zasedání ZO 24.8.2023
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 24.8.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Min.doba zveřejnění od 17.08.2023 do 24.08.2023.

Nabídka skluzavky s věží ze dne 8.8.2023
Obec Tchořovice daruje za odvoz a demontáž starý herní prvek z dětského hřiště u Obecního úřadu
Min.doba zveřejnění od 08.08.2023 do 16.08.2023.

Opatření obecné povahy č. 1/2023 č.j.: KUJCK 96515/2023
KÚ Jihočeského kraje vydává Opatření obecné povahy výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus)
Min.doba zveřejnění od 07.08.2023 do 23.08.2023.

Rozpočtové opatření č. 07/2023
Rozpočtové opatření č. 07/2023 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 28.07.2023 do 13.08.2023.

Opatření obecné povahy č. 1/2023 (Návrh) č.j.: KUJCK 82111/2023
Krajský úřad Jihočeský kraj vydává výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus) spis. zn.: OZZL 50527/2023/pelh SS
Min.doba zveřejnění od 30.06.2023 do 16.07.2023.

Rozpočtové opatření č. 06/2023
Rozpočtové opatření č. 06/2023 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 28.06.2023 do 14.07.2023.

Pozvánka na 10. zasedání ZO 29.6.2023
Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 29.6.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Min.doba zveřejnění od 21.06.2023 do 29.06.2023.

Rozpočtové opatření č. 05/2023
Rozpočtové opatření č. 05/2023 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 12.06.2023 do 28.06.2023.

Schválený závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2022
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2022, Rozvaha 2022, Výkaz zisku a ztráty 2022, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2022
Min.doba zveřejnění od 12.06.2023 do 28.06.2023.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 72378/2023
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Opatření obecné povahy sp. zn.: ODSH 72364/2023/pelu1 SO
Min.doba zveřejnění od 09.06.2023 do 25.06.2023.

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2022
Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 01.06.2023 do 17.06.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 5174/2023
Oznámení o konání veřejného projednání k návrhu Změny č.2 územního plánu Tchořovice spis.zn.: OVÚP/1002/2022/ML
Min.doba zveřejnění od 15.05.2023 do 30.06.2023.

Pozvánka na 9. zasedání ZO 16.5.2023
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 16.5.2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Min.doba zveřejnění od 09.05.2023 do 16.05.2023.

Rozpočtové opatření č. 04/2023
Rozpočtové opatření č. 04/2023 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 05.05.2023 do 21.05.2023.

Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2022
Návrh závěrečného účtu SOB, Výkaz FIN, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB
Min.doba zveřejnění od 05.05.2023 do 24.05.2023.

Návrh závěrečného účtu obce Tchořovice za rok 2022
Návrh závěrečného účtu 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2022, Rozvaha 2022, Výkaz zisku a ztráty 2022, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2022
Min.doba zveřejnění od 28.04.2023 do 16.05.2023.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 926140/23/2200-11530-304688
FÚ pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích FÚ pro Jihočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí včetně informačních letáků
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 25.05.2023.

Pozvánka na 8. zasedání ZO 27.4.2023
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 27.4.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Min.doba zveřejnění od 20.04.2023 do 27.04.2023.

Rozpočtové opatření č. 03/2023
Rozpočtové opatření č. 03/2023 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 12.04.2023 do 28.04.2023.

Záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Tchořovice ze dne 31.3.2023
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmů
Min.doba zveřejnění od 31.03.2023 do 16.04.2023.

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Tchořovice ze dne 31.3.2023
Obec Tchořovice souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmů
Min.doba zveřejnění od 31.03.2023 do 16.04.2023.

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2023/2024 ve dnech 14.4. a 15.4.2023
Zápis do 1. ročníku ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G. Masaryka Blatná
Min.doba zveřejnění od 27.03.2023 do 15.04.2023.

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2023/2024 pro děti cizinců s dočasnou ochranou dne 1.6.2023
Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2023/2024 pro děti cizinců s dočasnou ochranou
Min.doba zveřejnění od 27.03.2023 do 01.06.2023.

Pozvánka na 7. zasedání ZO 30.3.2023
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve čtvrtek 30.3.2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
Min.doba zveřejnění od 23.03.2023 do 30.03.2023.

Protokol o zkoušce surové vody ze dne 23.2.2023
Ekomonitor rozbor č. 1636/23
Min.doba zveřejnění od 14.03.2023 do 30.03.2023.

Protokol o zkoušce pitné vody ze dne 23.2.2023
Ekomonitor rozbor č. 1635/23
Min.doba zveřejnění od 14.03.2023 do 30.03.2023.