Mimořádné opatření MZ ČR platné od 1.9.2020 na území ČR(archiv dokumentů)

Mimořádné opatření MZ ČR včetně informačních letáků

Vyvěšeno na úřední desku: 27.08.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.09.2020