Mimořádné opatření od MZDR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN platné od 10.9.2020(archiv dokumentů)

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol.

Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních onemocnění.
Mimořádné opatření: MZDR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN je platné od 10.9.2020

Vyvěšeno na úřední desku: 10.09.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.09.2020