Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2021(archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Vyvěšeno na úřední desku: 27.05.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.06.2022