Schválený závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2020

Závěrečný účet 2020, Prohlášení kontrolované osoby, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020, Rozvaha 2020, Výkaz zisku a ztráty 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020