Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019(archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SMOOS

Vyvěšeno na úřední desku: 13.06.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.06.2020