Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/003497-C(archiv dokumentů)

Krajská veterinární správa vydává mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

Vyvěšeno na úřední desku: 06.01.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.02.2022