Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2021/158372-C(archiv dokumentů)

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

Vyvěšeno na úřední desku: 17.12.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.01.2022