Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Vyvěšeno na úřední desku: 23.06.2023

Z úřední desky bude sejmuto: 01.07.2024