Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 926140/23/2200-11530-304688(archiv dokumentů)

FÚ pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích FÚ pro Jihočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí včetně informačních letáků

Vyvěšeno na úřední desku: 24.04.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.05.2023