Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 5174/2023(archiv dokumentů)

Oznámení o konání veřejného projednání k návrhu Změny č.2 územního plánu Tchořovice spis.zn.: OVÚP/1002/2022/ML

Vyvěšeno na úřední desku: 15.05.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.06.2023