Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2022(archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Vyvěšeno na úřední desku: 01.06.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.06.2023