Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Směrnice pro nájem bytů ve vlastnictví obce Tchořovice - červenec 2015
Směrnice pro nájem bytů ve vlastnictví obce Tchořovice – rekonstrukce domu č.p. 77
Min.doba zveřejnění od 31.07.2015 do 16.08.2015.

Pronájem volného bytu - červenec 2015
Obec Tchořovice vyhlašuje nájem bytu pro příjmově vymezené osoby.
Min.doba zveřejnění od 31.07.2015 do 14.08.2015.

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU na dobu od 13.00 hod. 24. 07. 2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.
Min.doba zveřejnění od 24.07.2015 do 17.08.2015.

Pozvánka na 9. zasedání ZO
Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 28. července 2015 v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 21.07.2015 do 28.07.2015.

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Dokumenty v souvislosti s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 20.08.2015.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 51268 / 2015
Protokol č. 51268 / 2015 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 12.6.2015.
Min.doba zveřejnění od 22.06.2015 do 08.07.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na červen 2015
Ve čtvrtek 25. června 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 22.06.2015 do 25.06.2015.

Opatřením obecné povahy č. 1 / 2015 č. j.: KUJCK 42688/2015/OZZL
Krajský úřad Jihočeský kraj vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského
sp. zn.: OZZL 67458/2014/pelh
včetně přílohy č. 1.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2015 do 25.06.2015.

Opatřením obecné povahy č. 1 / 2015 č. j.: KUJCK 42685/2015/OZZL
Krajský úřad Jihočeský kraj vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského
sp. zn.: OZZL 67458/2014/pelh.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2015 do 25.06.2015.

Opatřením obecné povahy č. 1 / 2015 č. j.: KUJCK 42679/2015/OZZL
Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí vydává Opatření obecné povahy č. 1/2015 – udělení výjimky k lovu bobra evropského
Sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2015 do 25.06.2015.

Pozvánka na 8. zasedání ZO
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v úterý 2. června 2015 v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 25.05.2015 do 02.06.2015.

Záměr pronájmu pozemků - květen 2015
V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Obec Tchořovice záměr pronájmu pozemků v k. ú. Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2015 do 02.06.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za r. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2015 do 03.06.2015.

Uzavření komunikace III/17310 Hajany – Lnáře od 1. 6. do 14. 6. 2015
Uzavření komunikace III/17310 Hajany – Lnáře v termínu 1.6 2015 – 14.6.2015 z důvodu opravy komunikace.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2015 do 14.06.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za r. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOB za rok 2014
č.j.: KUJCK 30781/2014 OEKO-PŘ.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2015 do 28.05.2015.

Komentář k hodnotící zprávě pro SOB za r. 2014
Komentář k hodnotící zprávě pro SOB za r. 2014.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2015 do 28.05.2015.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOB za r. 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2014.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2015 do 28.05.2015.

Hodnotící zpráva za r. 2014 pro DSO Blatenska
Hodnotící zpráva za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za DSO Blatenska Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 12.05.2015 do 28.05.2015.

Celkové vyúčtování všech položek pro vodné a stočné za rok 2014
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014
Min.doba zveřejnění od 12.05.2015 do 12.06.2015.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 1116813/15/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2015 do 01.06.2015.

Závěrečný účet za rok 2014
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2014
Výkaz zisku a ztráty obce Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu za rok 2014
Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu pro obec Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Rozvaha za rok 2014
Rozvaha pro obec Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Příloha - informace za rok 2014
Příloha s informacemi pro obec Tchořovice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2015 do 15.05.2015.

Pozvánka na 7. zasedání ZO
Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 24. dubna 2015 v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2015 do 24.04.2015.

Závěrečný účet SMOOS za r. 2014
Závěrečný účet Svazeku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2015 do 29.04.2015.

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2015 do 28.04.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na duben 2015
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2015 do 16.04.2015.