Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Rozpočet obce na rok 2015
Schváleno na 4. zasedání zastupitelstva obce Tchořovice 29.12.2014 č. usnesení 72/2014.
Min.doba zveřejnění od 15.01.2015 do 31.01.2015.

MŽP vydává - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe zn.: 180/ENV/15
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2015 do 08.02.2015.

Usnesení od Exekutorského úřadu Klatovy č.j.: 120 EX 521/07-338
Dražební rok nemovitých věcí nařízený na den 07.01.2015 usnesením č.j. 120 EX 521/07-314 ze dne 24.9.2014 se odročuje na neurčito.
Min.doba zveřejnění od 07.01.2015 do 23.01.2015.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 73885/2014/OREG
Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje JK, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace
sp. zn.: OREG 73883/2014/dare/2.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2014 do 15.01.2015.

Pozvánka na 4. zasedání ZO
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 29. prosince 2014 v 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2014 do 29.12.2014.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 9475 / 14
Protokol č. 9475 / 14 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 20.11.2014.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2014 do 14.01.2015.

Územní plán obce Tchořovice 2014
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování zveřejnil Územní plán obce Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2014 do 29.12.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na prosinec 2014
Ve čtvrtek 18.12.2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2014 do 18.12.2014.

Záměr pronájmu a prodeje - prosinec 2014
Obec Tchořovice oznamuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Záměr pronájmu a prodeje.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2014 do 29.12.2014.

Návrh rozpočtu na r. 2015
Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2014 do 29.12.2014.

Rozpočtový výhled obce na r. 2015 - 2018
Rozpočtový výhled obce Tchořovice na rok 2015 - 2018.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2014 do 29.12.2014.

Pozvánka na 3. zasedání ZO
Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 28. listopadu 2014 v 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 21.11.2014 do 28.11.2014.

Návrh rozpočtu SOB na r. 2015
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2014 do 26.11.2014.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2015
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2015
Min.doba zveřejnění od 07.11.2014 do 22.11.2014.

Oznámení o změně územního vymezení Natura 2000 č. j.: 2169/BL/14
Žádost o připomínky k návrhu změny stávající lokality CZ0315002 – Dolejší rybník.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2014 do 06.12.2014.

Pozvánka na 2. zasedání ZO
Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 7.11.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 31.10.2014 do 07.11.2014.

Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice
Pozvánka na 1. ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 3.11.2014 v 18:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 25.10.2014 do 03.11.2014.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č.7750/14
Protokol č. 7750/14 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 25.9.2014.
Min.doba zveřejnění od 22.10.2014 do 22.11.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 30. 10. 2014
Ve čtvrtek 30.10.2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 17.10.2014 do 30.10.2014.

Usnesení exekutora č.j.:120 EX 521/07-314
Nařízení nového času a místa dražebního jednání.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2014 do 07.01.2015.

Pozvánka na 47. zasedání ZO
Pozvánka na 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 3.10.2014 v 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 25.09.2014 do 03.10.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 18.9.2014
Ve čtvrtek 18. 9. 2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 08.09.2014 do 18.09.2014.

Pozvánka na 46. zasedání ZO
Pozvánka na 46. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 29.8.2014 v 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 22.08.2014 do 29.08.2014.

Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Tchořovice a data konání veřejného projednání - 2014
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Tchořovice a data konání veřejného projednání
č.j.: MUBL 7837/2014
spis. zn.: 07/7654/2011/KS.
Min.doba zveřejnění od 28.07.2014 do 10.09.2014.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č.4689/14
Protokol č. 4689/14 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 9.7.2014.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2014 do 25.08.2014.

Pozvánka na 45. zasedání ZO
Pozvánka na 45. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 4.7.2014 v 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2014 do 04.07.2014.

Rozhodnutí prezidenta ČR ze dne 12.6.2014
Rozhodnutí prezidenta ČR ze dne 12.6.2014 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a měst ČR.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2014 do 11.10.2014.

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2014 - harmonogram úkolů a lhůt
Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 10. a 11. října 2014 - harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2014 do 11.10.2014.

Volby do zastupitelstev obcí 2014 - harmonogram úkolů a lhůt
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 - harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb.
Min.doba zveřejnění od 24.06.2014 do 11.10.2014.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 35294/2014/OREG
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku
spis. zn.: OREG 34169/2014/dare/3.
Min.doba zveřejnění od 06.06.2014 do 15.07.2014.