Profil zadavatele

Veškeré informace týkající se veřejných zakázek obce Tchořovice.

Oficiální profil zadavatele obce Tchořovice dle zákona najdete na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ObecTchorovice

 

Prodloužení chodníku podél I/20 ve Tchořovicích I. etapa
Výzva k podání nabídky v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2015 do 03.09.2015.