Územní plán

Informace související s Územním plánem obce Tchořovice.

Územní plán obce Tchořovice 2014
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování zveřejnil Územní plán obce Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2014 do 29.12.2014.

Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Tchořovice a data konání veřejného projednání - 2014
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku - Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Tchořovice a data konání veřejného projednání
č.j.: MUBL 7837/2014
spis. zn.: 07/7654/2011/KS.
Min.doba zveřejnění od 28.07.2014 do 10.09.2014.