Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Tchořovice jsou trvale elektronicky zveřejněny v části HOSPODAŘENÍ   dle jednotlivých let. V listinné podobě v kanceláři OÚ Tchořovice.

Veřejná vyhláška č.j.:55197/2017-MZE-16212
Opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lese.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2017 do 15.10.2017.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2019 - 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na 2019 - 2021
Min.doba zveřejnění od 13.09.2017 do 31.12.2017.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2018
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 31.12.2017.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Informace starostky obce Tchořovice o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 04.09.2017 do 21.10.2017.

Závěrečný účet SOB 2016
Informace o zveřejnění závěrečného účtu SOB za rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 30.06.2018.

Rozpočtová opatření SOB
Informace o zveřejnění rozpočtových opatření SOB.
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 31.12.2017.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2016
Schválený závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 14.06.2017 do 30.06.2018.

Schválený rozpočet SMOOS na rok 2017
Schválený rozpočet Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 21.03.2017 do 31.12.2017.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s.
Smlouva o zápůjčce mezi Svazkem obcí Blatenska a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2016 do 29.08.2019.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/CST/3366/2015-CSTM
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 31.12.2023.

Informace, pozvánky

Uzavření OÚ Tchořovice 22. 9. 2017
V pátek 22. 9. 2017 nebudou úřední hodiny z důvodu účasti na školení

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektro odpadu 13. a 14. 10. 2017
V pátek a v sobotu proběhne ve Tchořovicích sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektro odpadu

Otevírací doba pohostinství 17.9. - 1.10.2017
Otevírací doba pohostinství Na Kopečku od 17.9. - 1.10.2017

Divadlo Medvídek Ťupínek 1.10.2017
Pozvánka na divadelní představení 1.10.2017 v restauraci Na Kopečku.

Kotlíkové dotace 2017 - 2. kolo
Základní podmínky pro 2. kolo kotlíkových dotací a propagační materiály

Odvoz popelnic 4. 9. 2017 - 19. 3. 2018
Odvoz popelnic v období 4. září 2017 - 19. března 2018

Přátelské posezení 28.9.2017
Pozvánka na přátelské posezení ve Tchořovicích.

Upozornění na uzavření komunikace parc. č. 2618 v k. ú. Tchořovice
Upozornění na uzavření komunikace parc. č. 2618 v k. ú. Tchořovice u rybníka Starý z důvodu opravy propustku a komunikace

Trasy pojízdné prodejny od 12. 6. 2017
Nový rozpis tras pojízdné prodejny od 12. 6. 2017

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis z 33. zasedání ZO Tchořovice
Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 25. 8. 2017 od 19:00 hodin

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.

Výroční zpráva o poskytování informací 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.

Výroční zpráva o poskytování informací 2012
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.

Výroční zpráva o poskytování informací 2011
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011.

Přehled poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.