Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou  trvale elektronicky zveřejněny www.tchorovice.cz  v části HOSPODAŘENÍ dle jednotlivých let. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Tchořovice , Tchořovice 77, 388 01 Blatná v úředních hodinách.

SOB - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu  a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese Na Tržišti 727, 388 01 Blatná.

SMOOS - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.smoos-st.cz   a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SMOOS Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 1.

Pozvánka na 20. zasedání ZO 7.10.2020
Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané ve středu 7.10.2020 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 29.09.2020 do 08.10.2020.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR konaných 2. a 3.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb
Min.doba zveřejnění od 17.09.2020 do 10.10.2020.

Změna č. 1 ÚP Tchořovice ze dne 7.9.2020
Textová část změny č.1 ÚP a přílohy ke změnán ÚP
Min.doba zveřejnění od 07.09.2020 do 14.10.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 12954/2020
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Tchořovice spis. zn.: OVÚP/1655/2018/VP
Min.doba zveřejnění od 07.09.2020 do 14.10.2020.

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise 11.9.2020
První zasedání OVK pro volební okrsek č. 1 v Obci Tchořovice pro konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhne v pátek 11. září 2020 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Tchořovicích.
Min.doba zveřejnění od 04.09.2020 do 03.10.2020.

Mimořádné opatření MZ ČR platné od 1.9.2020 na území ČR
Mimořádné opatření MZ ČR včetně informačních letáků
Min.doba zveřejnění od 27.08.2020 do 30.09.2020.

Informace starostky obce Tchořovice ze dne 13 . srpna 2020 o počtu a sídlech volebních okrsků
Informace starostky obce Tchořovice ze dne 13 . srpna 2020 o počtu a sídlech volebních okrsků
Min.doba zveřejnění od 13.08.2020 do 03.10.2020.

Informace k volbám do Zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu 2020
Informace k volbám do Zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu 2020 konaných ve dnech ve dnech 2. a 3. října 2020
Min.doba zveřejnění od 04.08.2020 do 03.10.2020.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu ČR a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu České republiky a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Min.doba zveřejnění od 04.08.2020 do 03.10.2020.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 31.12.2022.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2019
Závěrečný účet byl schválen Valnou hromadou SMOOS dne 30.6.2020
Min.doba zveřejnění od 03.07.2020 do 30.06.2021.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019 včetně povinných příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2020 do 01.07.2021.

Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2019
Závěrečný účet obce Tchořovice za rok 2019 včetně povinných příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2020 do 30.06.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 06.04.2020 do 31.12.2022.

Schválený rozpočet SOB na rok 2020
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2020 včetně plnění předchozího roku
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 31.12.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 10.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 02.09.2019 do 31.12.2022.

Darovací smlouva mezi SOB a Prevent 99 z.ú. ze dne 29.5.2019
Podpis smlouvy byl odsouhlasen na VH SOB dne 29.05.2019
Min.doba zveřejnění od 22.07.2019 do 22.07.2022.

Střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020-2022
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 - 2022 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2019 do 31.01.2023.

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 04.04.2019 do 31.12.2022.

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14.6.2018
Smlouva o poskytnutí dotace společnosti Prevent 99 z.ú.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2018 do 12.07.2021.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s. - březen 2018
Poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOBu (půjčka 150.000,- Kč) MAS Blatensko na dobu určitou
Min.doba zveřejnění od 23.03.2018 do 23.03.2021.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/CST/3366/2015-CSTM
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 31.12.2023.

Informace, pozvánky


Uzavření obecního úřadu Tchořovice 30.9. a 1.10.2020
OÚ Tchořovice uzavřen ve středu 30.9.2020 a ve čtvrtek 1.10.2020 z důvodu čerpání dovolené. V pátek úřední hodiny pouze odpoledne od 16 do 18 h.

Výluka na trati 192 - 12.10.2020
Výluka ČD na trati Nepomuk - Blatná a zpět

Výluka na trati 192 a 203
Výluka ČD na trati Nepomuk - Blatná 8. a 9.10.2020, na trati Březnice Blatná ve dnech 1. a 2.10.2020

Výzva vlastníkům nemovitostí k odstranění a okleštění stromoví do 31.3.2021
Výzva vlastníkům nemovitostí k odstranění a okleštění stromoví

Sběr velkoobjemového, elektro a nebezpečného odpadu včetně železa - 2.10. a 3.10.2020 a
Sběr velkoobjemového, elektro a nebezpečného odpadu včetně železa proběhne v pátek 2.10. a v sobotu 3.10.2020

Kulturní akce v Blatné - září 2020
Přehled kulturních akcí v Blatné

Změna otevírací doby na poště v Blatné od 1.9.2020
Změna otevírací doby na poště v Blatné

Pojízdná prodejna Horažďovicko - aktualizováno od 1.7.2020
Pojízdná prodejna Horažďovicko - smíšené zboží

Aktualizovaný vlakový jízdní řád platný od 14.6. do 13.12.2020
Aktualizovaný vlakový jízdní řád na trati Blatná – Nepomuk platný 14.6. do 13.12.2020

Záchranná stanice živočichů Makov
Informace o Záchranné stanici živočichů v Makově

Jízdní řád autobusů Blatná - Mladý Smolivec platný do 12.12.2020
Jízdní řád autobusů Blatná - Mladý Smolivec a zpět přes Tchořovice

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 23.6.2020 od 19 hodin