Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou  trvale elektronicky zveřejněny www.tchorovice.cz  v části HOSPODAŘENÍ dle jednotlivých let. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Tchořovice , Tchořovice 77, 388 01 Blatná v úředních hodinách.

SOB - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu  a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese Na Tržišti 727, 388 01 Blatná.

SMOOS - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.smoos-st.cz   a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SMOOS Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 1.

Vláda ČR vydává opatření obecné povahy - 2.4.2020
Vláda ČR vydává opatření obecné povahy, ve kterém prodlužuje ochranu vnitřních hranic do 24.4.2020
Min.doba zveřejnění od 02.04.2020 do 24.04.2020.

Usnesení vlády č. 144 a 145
Usnesení vlády č. 144 a 145
Min.doba zveřejnění od 02.04.2020 do 18.04.2020.

Usnesení vlády č. 143
Usnesení vlády č. 143
Min.doba zveřejnění od 01.04.2020 do 17.04.2020.

Usnesení vlády č. 140 - 142
Usnesení vlády č. 140 - 142
Min.doba zveřejnění od 31.03.2020 do 16.04.2020.

Usnesení vlády č. 130 - 132
Usnesení vlády č. 130 - 132
Min.doba zveřejnění od 27.03.2020 do 12.04.2020.

Usnesení vlády č. 122 - 128
Usnesení vlády č. 122 - 128
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 09.04.2020.

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23.3.2020
Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 8/2020 ze dne 23.3.2020 o regulačním opatření v dopravě za nouzového stavu
Min.doba zveřejnění od 24.03.2020 do 09.04.2020.

Mimořádné opatření od MZ č.j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Min.doba zveřejnění od 20.03.2020 do 05.04.2020.

Schválený rozpočet SOB na rok 2020
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2020 včetně plnění předchozího roku
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 31.12.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 10.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 02.09.2019 do 31.12.2022.

Darovací smlouva mezi SOB a Prevent 99 z.ú. ze dne 29.5.2019
Podpis smlouvy byl odsouhlasen na VH SOB dne 29.05.2019
Min.doba zveřejnění od 22.07.2019 do 22.07.2022.

Střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020-2022
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 - 2022 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2019 do 31.01.2023.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2018
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Blatenska za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 18.06.2019 do 01.07.2020.

Závěrečný účet SMOOS 2018
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 13.06.2019 do 30.06.2020.

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 04.04.2019 do 31.12.2022.

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14.6.2018
Smlouva o poskytnutí dotace společnosti Prevent 99 z.ú.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2018 do 12.07.2021.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s. - březen 2018
Poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOBu (půjčka 150.000,- Kč) MAS Blatensko na dobu určitou
Min.doba zveřejnění od 23.03.2018 do 23.03.2021.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/CST/3366/2015-CSTM
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 31.12.2023.

Informace, pozvánky


Změna vlakového jízdního řádu na trati Nepomuk - Blatná od 30.3.2020
Změna jízdního řádu Nepomuk - Blatná a zpět platná od 30.3.2020 do odvolání

Nakládání s odpady v době koronavirové pandemie - aktualizováno 31.3.2020
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Stránky HZS - informace koronavir, aktualizováno 24.3.2020
Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách zřídil speciální rubriku Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení.

Finanční sbírka na Diakonii Broumov - březen 2020
Finanční sbírka na Diakonii Broumov

Nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace - březen 2020
Informace pro občany k nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2.

Nečekejte ve frontách - informace Úřadu práce ze dne 19.3.2020
Přinášíme několik tipů, jak se vyhnout (nejen) dlouhému čekání na odbavení

Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19, aktualizováno 20.3.2020
Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami

Informace České pošty z 19.3.2020
Aktuální situace v doručování zásilek

Informace o používání roušek 19.3.2020
Informace o používání roušek

Uzavření FÚ Blatná od 16.3.2020
Na základě rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob došlo od 16.3.2020 k DOČASNÉMU uzavření pracoviště Finančního úřadu na adrese tř. J. P. Koubka 91, Blatná.

Aktuální informace o koronaviru na stránkách Ministerstva zdravotnictví - 17.3.2020
Informace o koronaviru na stránkách Ministerstva zdravotnictví

Upozornění na omezení úředních hodin finančních úřadů - březen 2020
Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen

Informace o koronaviru - 16.3.2020
Informace o koronaviru

Omezená pracovní doba na poště Blatná od 16.3.2020
Zkrácení otevírací doby pošty Blatná na nezbytně nutnou dobu v období od 16. 03. 2020 do odvolání z provozních důvodů

Informace pro občany - nouzový stav od 12.3.2020
Ve čtvrtek 12.3.2020 od 14 hodin byl na celém území České republiky vyhlášen vládou ČR nouzový stav na dobu 30 dnů

Zrušení úředních hodin OÚ od 13.3.2020.
Obecní úřad upozorňuje občany na zrušení úředních hodin od 13.3.2020.

Pronájem pohostinství ve Tchořovicích
Obec Tchořovice pronajme pohostinství s bytem v budově čp. 102 ve Tchořovicích u Blatné za účelem provozování pohostinství

Novela zákona o dani z nemovitých věcí platná od roku 2020
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 pro obec Tchořovice

Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2020 pro obec Tchořovice
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 pro obec Tchořovice

Jízdní řád autobusů Blatná - Mladý Smolivec platný do 12.12.2020
Jízdní řád autobusů Blatná - Mladý Smolivec a zpět přes Tchořovice

Traťový jízdní řád Nepomuk - Blatná a zpět platný od 15.12.2019
Jízdní řád na trati č. 192 v úseku Nepomuk - Blatná a zpět

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice
Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 30.1.2020 od 19 hodin