Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Tchořovice jsou trvale elektronicky zveřejněny v části HOSPODAŘENÍ   dle jednotlivých let. V listinné podobě v kanceláři OÚ Tchořovice.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 11343 / 17
Protokol č. 11343 / 17 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 13. 9. 2017
Min.doba zveřejnění od 22.11.2017 do 08.12.2017.

Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice 13. 9. 2017
Protokol o zkoušce pitné vody pro obec Tchořovice ze dne 13. 9. 2017
Min.doba zveřejnění od 22.11.2017 do 08.12.2017.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice č. 11344 / 17
Protokol č. 11344 / 17 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 13. 9. 2017
Min.doba zveřejnění od 22.11.2017 do 08.12.2017.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volbu prezidenta ČR konané 12. a 13. 1. 2018
Rozhodnutí starostky obce Tchořovice o stanovení minimálního počtu okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 13.01.2018.

Veřejná vyhláška č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství , Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2017 do 25.11.2017.

Informace o záměru zrušení linky č.340004
Informace ČSAD Jindřichův Hradec a.s.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2017 do 10.12.2017.

Rozpočtové opatření č. 10 / 2017
Rozpočtové opatření č. 10 / 2017 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 10.11.2017 do 25.11.2017.

Oznámení č.j.: ZÚ-03535/2017-13600
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2017 do 31.12.2017.

Střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2019 - 2021
Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2019 - 2021
Min.doba zveřejnění od 03.11.2017 do 29.11.2017.

Návrh rozpočtu SOB na r. 2018
Návrh rozpočtu SOB na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 03.11.2017 do 29.11.2017.

Pozvánka na 37. zasedání ZO 25. 10. 2017
Pozvánka na 37. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pátek 10. 11. 2017 v 19:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2017 do 25.11.2017.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2019 - 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na 2019 - 2021
Min.doba zveřejnění od 13.09.2017 do 31.12.2017.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2018
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 08.09.2017 do 31.12.2017.

Závěrečný účet SOB 2016
Informace o zveřejnění závěrečného účtu SOB za rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 30.06.2018.

Rozpočtová opatření SOB
Informace o zveřejnění rozpočtových opatření SOB.
Min.doba zveřejnění od 14.07.2017 do 31.12.2017.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2016
Schválený závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 14.06.2017 do 30.06.2018.

Schválený rozpočet SMOOS na rok 2017
Schválený rozpočet Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 21.03.2017 do 31.12.2017.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s.
Smlouva o zápůjčce mezi Svazkem obcí Blatenska a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2016 do 29.08.2019.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/CST/3366/2015-CSTM
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 31.12.2023.

Nejbližší akce

26.11.2017
Zahájení adventu ve Tchořovicích 26. 11. 2017
Obec Tchořovice Vás srdečně zve na zahájení adventu ve Tchořovicích

Informace, pozvánky

Pojízdná prodejna se s míšeným zbožím ve Tchořovicích
Termíny prodeje pojízdné prodejny se smíšeným zbožím ve Tchořovicích od 14. 11. 2017

Pojízdná prodejna masa a uzenin ve Tchořovicích
Pojízdná prodejna masa a uzenin zajíždí do Tchořovic ve čtvrtek mezi 14. a 15. hodinou

Žádost distribuce elektrické energie vlastníkům pozemků o ořez stromoví - listopad 2017
Z důvodu častých špatných povětrnostních podmínek je nutný ořez stromoví, aby nedocházelo k výpadkům dodávek elektřiny

Odvoz popelnic 4. 9. 2017 - 19. 3. 2018
Odvoz popelnic v období 4. září 2017 - 19. března 2018

Trasy pojízdné prodejny od 12. 6. 2017
Nový rozpis tras pojízdné prodejny od 12. 6. 2017

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis z 36. zasedání ZO Obce Tchořovice
Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 25.10. 2017 od 20:00 hodin

Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.

Výroční zpráva o poskytování informací 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.

Výroční zpráva o poskytování informací 2012
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2012.

Výroční zpráva o poskytování informací 2011
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011.

Přehled poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.