Úřední deska

Úřední deska obce Tchořovice.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření a schválený závěrečný účet jsou  trvale elektronicky zveřejněny www.tchorovice.cz  v části HOSPODAŘENÍ dle jednotlivých let. Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Tchořovice , Tchořovice 77, 388 01 Blatná v úředních hodinách.

SOB - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu  a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese Na Tržišti 727, 388 01 Blatná.

SMOOS - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku měst a obcí okresu Strakonice jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.smoos-st.cz   a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SMOOS Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 1.

Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 obce Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 17.02.2020 do 04.03.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - únor 2020
Ve čtvrtek 20.2.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 11.02.2020 do 21.02.2020.

Změna č. 1 územního plánu Tchořovice ze dne 1.2.2020
Změna č. 1 územního plánu Tchořovice
Min.doba zveřejnění od 05.02.2020 do 18.03.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 1825/2020
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o zahájení řízení vydání změny č. 1 ÚP Tchořovice spis. zn.: OVÚP/1655/2018/VP
Min.doba zveřejnění od 05.02.2020 do 18.03.2020.

Schválený rozpočet SOB na rok 2020
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2020 včetně plnění předchozího roku
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 31.12.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 10.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 02.09.2019 do 31.12.2022.

Darovací smlouva mezi SOB a Prevent 99 z.ú. ze dne 29.5.2019
Podpis smlouvy byl odsouhlasen na VH SOB dne 29.05.2019
Min.doba zveřejnění od 22.07.2019 do 22.07.2022.

Střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020-2022
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 - 2022 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2019 do 31.01.2023.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2018
Schválený závěrečný účet Svazku obcí Blatenska za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 18.06.2019 do 01.07.2020.

Závěrečný účet SMOOS 2018
Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2018
Min.doba zveřejnění od 13.06.2019 do 30.06.2020.

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 04.04.2019 do 31.12.2022.

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14.6.2018
Smlouva o poskytnutí dotace společnosti Prevent 99 z.ú.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2018 do 12.07.2021.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s. - březen 2018
Poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOBu (půjčka 150.000,- Kč) MAS Blatensko na dobu určitou
Min.doba zveřejnění od 23.03.2018 do 23.03.2021.

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/CST/3366/2015-CSTM
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
Min.doba zveřejnění od 17.09.2015 do 31.12.2023.

Informace, pozvánky

Zápis na školní rok 2020/2021
Zápis na školní rok 2020/2021 do ZŠ J.A. Komenského Blatná a ZŠ T.G. Masaryka Blatná proběhne ve dnech 3.4. a 4.4.2020

Z Čech až na konec světa - 22.2.2020
Obec Tchořovice zve na cestovatelskou besedu s promítáním fotografií s názvem Z Čech až na konec světa s cestovatelem a autorem cestopisů panem Františkem Šestákem

Pronájem pohostinství ve Tchořovicích
Obec Tchořovice pronajme pohostinství s bytem v budově čp. 102 ve Tchořovicích u Blatné za účelem provozování pohostinství

Humanitární sbírka 28.2.2020
Diakonie Broumov, sociální družstvo, vyhlašuje humanitární sbírku

Novela zákona o dani z nemovitých věcí platná od roku 2020
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 pro obec Tchořovice

Informace o sběru použitých jedlých olejů a tuků z domácností ve Tchořovicích - 2020
Informace o sběru použitých jedlých olejů a tuků z domácností ve Tchořovicích s platností od 1.1.2020

Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2020 pro obec Tchořovice
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 pro obec Tchořovice

Místní poplatky v roce 2020
Místní poplatky v roce 2020 v obci Tchořovice

Jízdní řád autobusů Blatná - Mladý Smolivec platný do 12.12.2020
Jízdní řád autobusů Blatná - Mladý Smolivec a zpět přes Tchořovice

Traťový jízdní řád Nepomuk - Blatná a zpět platný od 15.12.2019
Jízdní řád na trati č. 192 v úseku Nepomuk - Blatná a zpět

Termíny odvozů popelnic od září 2019 do března 2020
Termíny odvozů popelnic 2.9.2019 - 16.3.2020

Poslední usnesení zastupitelstva

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice
Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 18.12.2019 od 18 hodin