Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Tchořovice.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 24.4.2014
Ve čtvrtek 24. 4. 2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 14.04.2014 do 24.04.2014.

Pozvánka na 42. zasedání ZO
Pozvánka na 42. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 31.3.2014 v 16:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 24.03.2014 do 31.03.2014.

Informační leták - daň z příjmů fyzických osob za r. 2013
Informační leták - daň z příjmů fyzických osob za rok 2013 pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Blatné.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2014 do 01.07.2014.

Základní informace správce daně za r. 2013
Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za r.2013 pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Blatné.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2014 do 01.07.2014.

Výroční zpráva o poskytování informací 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 28.02.2014 do 16.03.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na 27.2.2014
Ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 20.02.2014 do 27.02.2014.

Pozvánka na 41. zasedání ZO
Pozvánka na 41. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 24.2.2014 v 16:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 17.02.2014 do 24.02.2014.

Návrh zadání změny č. 5 ÚPO Kadov - únor 2014
Návrh zadání změny č. 5 územního plánu obce Kadov.
Min.doba zveřejnění od 07.02.2014 do 09.03.2014.

Veřejná vyhláška - č.j.: MUBL 10614/2013
MěÚ Blatná vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 28.01.2014 do 13.02.2014.

Stanovisko od MŽP č. j.: 92979/ENV/13
Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“.
Min.doba zveřejnění od 24.01.2014 do 09.02.2014.

Posuzování vlivů na životní prostředí zn.: 92979/ENV/13
MŽP zveřejňuje - Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 24.01.2014 do 09.02.2014.

Záměr pronájmu bytu
Obec Tchořovice vyhlašuje záměr pronajmout byt.
Min.doba zveřejnění od 10.01.2014 do 26.01.2014.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
č.j.: 92762/ENV/13-4133/630/13.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2013 do 12.01.2014.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice (1)
Protokol č. 9278/13 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 5.12.2013.
Min.doba zveřejnění od 23.12.2013 do 08.01.2014.

Pozvánka na 40. zasedání ZO
Pozvánka na 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané 27.12. 2013 v 16:00 hod. v místnosti obecního úřadu Tchořovice.
Min.doba zveřejnění od 19.12.2013 do 27.12.2013.

Oznámení od FÚ pro Jihočeský kraj
FÚ pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Blatné zveřejňuje informace o údajích k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2013 do 31.01.2014.

Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu obce Tchořovice na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 09.12.2013 do 26.12.2013.

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy
MěÚ Blatná vydává Veřejnou vyhlášku - návrh opatření obecné povahy
č.j.: MUBL 10614/2013.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2013 do 22.12.2013.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Svolání 8.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2013 do 05.12.2013.

SMOOS Návrh rozpočtu na rok 2014
Svazek měst a obcí okresu Strakonice Velké náměstí 2, Strakonice - Návrh rozpočtu na rok 2014
Min.doba zveřejnění od 26.11.2013 do 15.12.2013.

Záměr pronájmu garáže
Obec Tchořovice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje záměr pronájmu garáže.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2013 do 07.12.2013.

Záměr nakládání s obecním majetkem
Obec Tchořovice v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.11.2013 do 07.12.2013.

Návrh rozpočtu SOB na r. 2014
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 18.11.2013 do 04.12.2013.

Oznámení o společném jednání k návrhu Územního plánu Kocelovice
Vydal Městskýú řad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, č.j.: MUBL 8481/2013
Min.doba zveřejnění od 11.11.2013 do 03.12.2013.

Pozvánka na 39. zasedání ZO
Pozvánka na 39. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice konané v pondělí 18.11.2013 v 19:00 hod.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2013 do 18.11.2013.

OZNÁMENÍ O VYDANÉM ÚZEMNÍM PLÁNU
Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Blatná č.j.: MUBL 10990/2013
Min.doba zveřejnění od 01.11.2013 do 15.11.2013.

Veřejná vyhláška
Doručení návrhu 1.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostedí a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2013 do 20.12.2013.

Rozhodnutí
Rozhodnutí MÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování č.j.: MUBL 11219/2013
Min.doba zveřejnění od 01.11.2013 do 15.11.2013.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Svolání 7.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 24.10.2013 do 31.10.2013.

Protokol o zkoušce vody pro obec Tchořovice (2)
Protokol č. 7088/13 o zkoušce vody pro obec Tchořovice ze dne 5.9.2013
zn.: 1473/EKO-H/13.
Min.doba zveřejnění od 04.10.2013 do 04.11.2013.